Vervanging standaard PLC en veiligheidsrelais door veiligheids-PLC: moet je opnieuw CE-markeren?

Een installatie is uitgerust met een standaard PLC en een veiligheidsrelais voor het vervullen van de veiligheidsfuncties. Als deze combinatie wordt vervangen door een veiligheids-PLC, moet dat dan worden beschouwd als een ‘substantiële wijziging’ en moet je dan opnieuw CE-markeren? Is het vervangen van het veiligheidsrelais en de standaard PLC door een gecombineerde functie en veiligheidsbesturing een verhoging of verlaging van het veiligheidsniveau?

Antwoord 

Ja, ook hier geldt dat als een besturing van een installatie vervangen wordt door ‘iets nieuws’ ook de veiligheid opnieuw bekeken dient te worden. Dit is dus ook een ‘substantiële wijziging’ te noemen en zal dus ook het risicobeoordelingstraject en CE-markering opnieuw doorlopen dienen te worden. 
De Nederlandse toezichthouder Inspectie SZW heeft januari 2017 in haar brochure “Zo past u uw machine veilig aan” aangegeven op welke momenten er sprake is van een ‘substantiële wijziging’. Zie onderstaande link:
Bovenbeschreven wijziging heeft veiligheidstechnisch een behoorlijke impact. Zeker als voorheen de veiligheidsfuncties los van de standaard PLC-besturing bewaakt werd door veiligheidsrelais en in de nieuwe situatie geïntegreerd wordt binnen besturing van de nieuwe veiligheids-PLC (F-PLC). De veiligheidsfuncties zullen nu in plaats van alleen een hardwarematige aansluiting op veiligheidsrelais, nu ook veilig geprogrammeerd dienen te worden in de applicatiesoftware van de F-PLC. De gebouwde veiligheidsapplicatiesoftware zal moeten worden geverifieerd en alle veiligheidsfuncties zullen opnieuw moeten worden gevalideerd.
Met een F-PLC moet minimaal hetzelfde veiligheidsniveau gegarandeerd kunnen worden in de desbetreffende machine/installatie. De risicobeoordeling van de machine bepaalt namelijk welk veiligheidsniveau uiteindelijk noodzakelijk is. Hoe dit vervolgens gerealiseerd wordt en waarmee, dient in overeenstemming te zijn met de vereisten.
Door een F-PLC toe te passen kunnen tegenwoordig complexere veiligheidsverknopingen in de software eenvoudiger worden gerealiseerd dan in vergelijking met een hardware-opbouw en hardwareverknopingen. Veiligheidsfuncties en –verknopingen zijn bij een F-PLC overzichtelijk in de software op te bouwen waardoor de kans op fouten kleiner is en kan een betere diagnose verkregen worden. 
De ‘safety-gegevens’ kunnen daarnaast in de ‘standaardomgeving’ van de machinebesturing ook gebruikt worden voor diagnose, zonder dat daarvoor extra hardware-aansluitingen nodig zijn. Als deze meldingen vervolgens voor de operator op een juiste manier weergegeven worden op het bedieningspaneel, kan hierdoor kan sneller duidelijk worden wat en waar zich een probleem voordoet, dan kan dit ook sneller verholpen worden en kan dit tevens de algehele beschikbaarheid verhogen.
 
Voor meer informatie lees ook de volgende artikelen:
Oktober 2016. Artikelen CE-machines AUT-PMA WOTS 8-2016
Zelf sleutelen aan machines? Dan ook zelf verantwoordelijk voor CE
Nieuwe CE na vervangen PLC-besturing machine
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.