Vervanging hydraulische persbesturing: waaraan te voldoen?

Een klant van ons wil dat wij de hydraulische besturing vervangen van een pers die waarschijnlijk na 1995 is gebouwd. Waaraan moeten we voldoen?

Vraag

Een klant van ons heeft een productiepers staan uit het jaar nul. Hij gebruikt deze echter nog dagelijks. De pers heeft veel hydraulische lekkages, er bestaat geen een-op-een vervanging voor de destijds gebruikte componenten.
Hij vraagt ons het hydraulische gedeelte te ‘reviseren’. Hij heeft zelf echter geen idee wat hij daarmee bedoelt. Moeten we reviseren zodat de pers hydraulisch gezien weer aan de NEN-EN 693:2001+A2:2011 voldoet? Of kunnen we het hydraulische gedeelte repareren zodat de pers functioneel weer werkt met het gelijke veiligheidsniveau van het jaar nul.

hydraulische pers 

Antwoord

Een machine uit het jaar nul is waarschijnlijk gebouwd na de in werking treding (1-1-1995) van de Machinerichtlijn versie 1 met nummer 89/392/EEG. Een dergelijke machine dient dan ook door de werkgever in overeenstemming te worden gebracht met de Europese sociale Richtlijn Arbeidsmiddelen 89/655/EEG. Dit betekent dat de werkgever de machine al per 1-1-1997 veilig had moeten maken op basis van de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Het huidige nummer van deze EU Richtlijn is 2009/104/EG). Uit uw vraagstelling maken we op dat dit nog niet is gebeurd.

Uw klant vraagt u nu om een de hydraulische besturing van de pers te vervangen door volledig nieuwe (niet originele) componenten. Een dergelijke aanpassing moet worden gezien als een “substantiële wijziging”, die uiteindelijk tot een CE-markering van de machine moet gaan leiden.

U geeft aan dat u de norm voor hydraulische persen NEN-EN 693:2001 wil gaan toepassen. Aangezien deze norm onlangs is ingetrokken, adviseren we u bij deze substantiële wijziging de op dit moment geldende normen toe te passen:

  • NEN-EN-ISO 16092-1:2018; Veiligheid van gereedschapsmachines – Persen – Deel 1: Algemene veiligheidseisen.
  • NEN-EN-ISO 16092-3:2018; Veiligheid van gereedschapsmachines – Persen – Deel 3: Veiligheidseisen voor hydraulische persen.

Uiteraard zullen er meer Europese EN-normen op deze pers van toepassing zijn. Een overzicht van normen die zeker voor dergelijke persen gelden is te vinden in hoofdstuk 2 van beide bovengenoemde normen.

Voor bepaalde hydraulische persen dient u contact op te nemen met een Notified Body. De persen waarvoor dit geldt zijn beschreven in Bijlage IV van de Machinerichtlijn:

  • 9. Persen,  met  inbegrip  van  buigmachines,  voor  koude  metaalbewerking,  waarbij  het  materiaal  met  de  hand  wordt toegevoerd  en/of  afgevoerd  en  de  beweegbare  werktuigen  een  slaglengte  kunnen  hebben  van  meer  dan  6  mm  eneen  snelheid van  meer  dan 30 mm/s.

Een overzicht van de Notified Bodies voor dergelijke persen is gegeven op de volgende link:

Overzicht Notified Bodies

Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.