Verschil tussen gevaar en risico

Even helemaal terug naar af! Uit ervaring weten de specialisten van Euchner dat de begrippen “GEVAAR” en “RISICO” vaak worden verwisseld.

Zelfs mensen die vaak met machineveiligheid te doen hebben, maken zich wel eens schuldig aan deze verwarring.

GEVAAR is op zich helemaal geen probleem. Als dit gevaar in een andere ruimte is of als dit gevaar ergens ver weg is, vormt het voor jezelf géén probleem.
RISICO ontstaat pas als je je aan dit gevaar blootstelt, dus als je je dicht in de buurt van dit gevaar begeeft.
Een groot GEVAAR en een lange of frequente blootstelling vormen samen dus een groot RISICO. Het RISICO wordt lager als je de mogelijkheid hebt om het af te wenden, om je in veiligheid te brengen. Als gevaarlijke bewegingen voorspelbaar en langzaam zijn, dan is er dus sprake van een grote AFWENDBAARHEID waardoor het RISICO afneemt.

Bij een risico-inventarisatie krijgen GEVAAR, BLOOTSTELLING en AFWENDBAARHEID een eenvoudig waardeoordeel: Hoog of laag.

RISICO kun je dus ook lezen als “Probleem”. Hoe groter het “probleem”, des te meer technische “oplossing” er nodig is.

Nog een interessant weetje: Voor machineveiligheid zijn er drie normen die gaan over risico’s en technische oplossingen: EN954-1(Risicocategorieën), EN-ISO13849-1(Performance Level), IEC62061(Safety Integrety Level). Deze drie normen hebben allemaal het zelfde uitgangspunt: De vaststelling van GEVAAR, BLOOTSTELLING en AFWENDBAARHEID, hoog of laag.
De EN954-1 komt eind december 2011 definitief te vervallen. Wie dan nog niet praat over PL of SIL is dik te laat!

Zie:  www.13849.nl / www.13849.be / www.en-iso14119.nl / www.en-iso14119.be