Veiligheidskeurmerk alleen door Stichting RAB Robotics Safety Mark uit te reiken

De Stichting RAB Robotics Safety Mark is blij met de aandacht voor op veiligheid gecertificeerde industriële robotinstallaties.

Helaas wordt (ongetwijfeld onbedoeld) de indruk gewekt – in het bericht “Veiligheidskeurmerk voor lasrobot van FEK Metaal” gepubliceerd namens Yaskawa Benelux B.V. op 25 maart 2011 – dat de leverancier van de installatie dit veiligheidskeurmerk mag verlenen.

In dit bericht staat de volgende passage:
[..], hoofd productie en inkoop van [..], heeft uit handen van [..] van Yaskawa Motoman het RAB Robotics Safety Mark certificaat ontvangen. Dit betekent dat de nieuwe lasrobotinstallatie van [..] voldoet aan alle veiligheidseisen.
Het was de eerste keer dat Yaskawa Motoman dit pas geïntroduceerde certificaat uitreikte. Het mag alleen worden verstrekt door robotleveranciers, die zijn aangesloten bij RAB – Robotics Association Benelux – en hiertoe zijn gecertificeerd.”

De Stichting RAB Robotics Safety Mark wijst er op dat dit feitelijk onjuist is. De juiste procedure is als volgt te omschrijven:
Het "RAB Robotics Safety Mark" mag alleen door bedrijven gebruikt worden na aangetoonde conformiteit met de, van toepassing zijnde, Europese Richtlijnen en geharmoniseerde Europese normen. Het recht van gebruik van het "RAB Robotics Safety Mark" wordt door de onafhankelijke Stichting RAB Robotics Saftey Mark verleend nadat door middel van een audit door een auditor van de stichting conformiteit aangetoond is. In verband met de tweejaarlijkse termijn van de audit is het "RAB Robotics Safety Mark" een datum gerelateerd keurmerk. Mocht echter bij een vervolg audit blijken dat een bedrijf niet meer voldoet aan de gestelde criteria dan is de Stichting RAB Robotics Safety Mark gerechtigd om het recht van gebruik van het "RAB Robotics Safety Mark" in te trekken. NB: ook niet-RAB leden (het betreft Industriële Robot Leveranciers en/of Industriële Robot System Integrators) kunnen bij de Stichting RAB Robotics Safety Mark terecht voor het laten toetsen op het kunnen verkrijgen van het recht voor het voeren van het veiligheidskeurmerk RAB Robotics Safety Mark.

Bedrijven kunnen dus niet het certificaat Veiligheidskeurmerk RAB Robotics Safety Mark uitreiken; en zeker niet aan hun klanten. Wel kunnen bedrijven, die het recht hebben het veiligheidskeurmerk RAB Robotics Safety Mark te voeren, aan relaties een brochure – die uitleg geeft over het veiligheidskeurmerk RAB Robotics Safety Mark – overhandigen. Vermoedelijk heeft Yaskawa Benelux B.V. dit zo bedoeld; alleen is dit echter ongelukkig verwoord. (Yaskawa Benelux B.V. is op dagtekening van dit bericht gerechtigd het veiligheidskeurmerk RAB Robotics Safety Mark te voeren).

Bron: Robotics Association Benelux