Veiligheid in gevaar door routine

Een man, bijna 50 jaar oud, werkt al twintig jaar als senior machinist bij een industrieel reinigingsbedrijf.

Hij geeft ook leiding aan een groep medewerkers die reinigingswerk uitvoeren bij een chemisch concern. De werknemer heeft zich in de loop der tijd diverse malen niet aan de veiligheidsvoorschriften gehouden.
De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij voert aan dat veiligheid bij de uitvoering van de werkzaamheden een zeer grote rol speelt en dat er voor iedere opdracht een werkvergunning, met daarin de te nemen veiligheidsmaatregelen, moet worden afgegeven.

In april 2008 kreeg de man een eerste officiële waarschuwing, nadat hij wegens werken zonder vergunning door de opdrachtgever voor één maand van het terrein was gezet. In september van dat jaar heeft hij een tweede waarschuwing gekregen, omdat hij verboden werkzaamheden deed aan een drukvacuümwagen. In maart 2010 heeft hij in plaats van een vergunning te vragen een eigen risico-inschatting gemaakt. Hij heeft een derde waarschuwing gekregen met de aanzegging dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou worden gevraagd. De dag voor het laatste incident was er juist een bijeenkomst gehouden om het veiligheidsbewustzijn bij leidinggevenden in de operationele dienst te verhogen.

Lees verder, klik hier

Bron: Arbo-online