Veilig onderhoud in de praktijk

Er is een nieuw rapport verschenen met aanbevelingen voor veilig en betrouwbaar onderhoud.

Onderhoud is niet alleen nodig om betrouwbaarheid van machines en productiviteit van een bedrijf te garanderen. Regelmatig onderhoud speelt ook een belangrijke rol bij het garanderen van een veiliger en gezonder werkomgeving. Terwijl onderhoud absoluut nodig is om apparatuur, machines en de werkomgeving veilig en betrouwbaar te houden, is het onderhoudswerk zelf een risicovolle activiteit.

Op de website van osha.europa.eu is nu een rapport (in het Engels) verschenen met informatie over succesvolle initiatieven op de werkplek hoe veiligheids- en gezondheids risico’s van onderhoudswerk kunnen worden aangepakt.
Veel bedrijven, verzekeraars en autoriteiten hebben oplossingen ontwikkeld om het onderhoud op een veiliger en gezonder manier uit te voeren. De nieuwe aanpak die in dit rapport wordt beschreven, laat zien dat een goed ‘occupational safety and health’ (OSH) management systeem belangrijk is voor betrouwbaar en veilig onderhoud.
Gratis te downloaden op http://osha.europa.eu/en/publications/reports/safe-maintenance-TEWE10003ENC/view