Veilig gedrag: kwestie van aanleren?

De meeste werknemers weten wel wat de regels zijn en waarom die er zijn. Dat betekent echter niet automatisch dat ze ernaar handelen. Opleiden kan helpen bij het realiseren van veilig gedrag, maar daarbij gelden een paar randvoorwaarden.

Uit promotieonderzoek blijkt dat gedrag het meest wordt bepaald door de consequenties en niet door de prikkel zelf. Levert een gedraging direct voordeel op? Dan neemt de kans toe dat deze zich zal herhalen en zich zal borgen als gewoonte. Vooral waardering van de leidinggevende is van cruciaal belang: De krachtigste beloning is erkenning en waardering!

Er is een bedrijfskundig protocol ontwikkeld waarmee organisaties effectief leren sturen op positieve consequenties. In de VS zijn met deze methode concrete en aantoonbare resultaten geboekt.

1.    Specificeren
2.    Meten
3.    Analyse
4.    Feedback
5.    Doelen stellen
6.    Belonen

Volgens de auteur vallen de kosten van het programma vaak mee.  Stel positieve bekrachtiging centraal en focus op het borgen van het nieuwe gedrag.

Auteur: Joost Kerkhofs

Dit is een samenvatting uit vakblad Arbo, mei 2011.
Bron: Arbo-online