Veel arbobeleidsregels verdwijnen

Met ingang van 1 januari 2011 komen 76 van de 92 arbobeleidsregels te vervallen. Van elf beleidsregels worden normen in de regelgeving opgenomen. De overige beleidsregels vervallen per 1 januari 2012.

Dit deelde minister Donner begin september mee aan de Tweede Kamer met betrekking tot de stand van zaken van de arbocatalogi en het vervallen van beleidsregels. In veel sectoren hebben werkgevers en werknemers de afgelopen jaren in arbocatalogi afspraken gemaakt op welke wijze aan de normen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving kan worden voldaan.

Arbocatalogi

Bij de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 2006 werd aangekondigd dat de beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving zouden komen te vervallen. Uitgangspunt van de wetswijziging was dat er voor de totstandkoming van goede arbeidsomstandigheden meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij sociale partners om meer maatwerk mogelijk te maken.
In veel sectoren hebben werkgevers en werknemers de afgelopen jaren arbo-afspraken in arbocatalogi vastgelegd. Momenteel valt ruim 50% van de werknemers in Nederland onder de werking van een arbocatalogus.

Normen

Voor de diverse beleidsregels op het gebied van arbo zijn wordt door de Arbeidsinspectie de stand der techniek en wetenschap uit de NEN-normen meegenomen in haar handhaving. Na analyse van de beleidsregels kon worden geconcludeerd dat van de 92 beleidsregels er 76 konden worden ingetrokken per 1 januari 2011. Van elf beleidsregels worden normen in de regelgeving opgenomen.

Deze normen betreffen vooral het werken met gevaarlijke stoffen en arbeid door zwangeren. Zes beleidsregels worden aangehouden omdat er geen branchenormering is opgesteld en voor vijf beleidsregels geldt dat de branche nog tot 1 januari 2012 de gelegenheid heeft om tot komen brancheafspraken. Voor één beleidsregel geldt dat deze blijft bestaan totdat de uitwerking van het SER-advies ARIE-regeling vorm heeft gekregen. Voor één andere beleidsregel geldt dat deze blijft bestaan om beide redenen: zowel opname in regelgeving als vanwege het ontbreken van branchenormering.

Meer informatie

Op de website van het ministerie van SZW is de brief van minister Donner van SZW met het overzicht van de wijzigingen met betrekking tot de beleidsregels te vinden. Of vraag informatie bij arbeid@nen.nl