Vaste of wegneembare afscherming?

Sinds 29 december 2009 is de Machinerichtlijn 2006/42/EG opgenomen in de Nederlandse warenwet in het besluit Machines. Weinig bedrijven realiseren zich dat het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn is uitgebreid. Hiermee wordt vanuit Europa een duidelijke trend ingezet.

Steeds meer zaken worden centraal geregeld en vastgelegd in wetgeving. Omdat in het verleden veel ongevallen gebeurd zijn met veiligheidsgerelateerde onderdelen dienen deze aan strengere eisen te voldoen. Het gaat soms zelfs zover dat een fabrikant een notified body dient in te schakelen om componenten te voorzien van een veiligheidscertificaat.

Veiligheidscomponenten in Machinerichtlijn

Veiligheidscomponenten waren ook al opgenomen in de vorige uitgave van de Machinerichtlijn. De definitie van een veiligheidscomponent is in de huidige richtlijn echter nader verklaard. In de bijlagen is een indicatieve lijst opgenomen waarmee fabrikanten zelf kunnen bepalen of hun product in deze categorie valt. De lijst is echter niet compleet; het is mogelijk dat een bedrijf met de gegeven definities zelf tot de conclusie komt dat zijn product een veiligheidscomponent is.

Niet los in de handel gebrachte veiligheidscomponenten

Niet los in de handel gebrachte veiligheidscomponenten die de fabrikant zelf produceert en in de handel brengt als onderdeel van een machine hoeven niet afzonderlijk te worden voorzien van CE-markering. Dit lijkt een maas in de wet die mogelijkerwijs nog zal worden gedicht. Voor nu geldt dat de CE-markering voor de gehele machine ook geldt voor alle (veiligheids)componenten in die machine.
Verwarring ontstaat bij de ‘algemene’ invulling van veiligheidscomponenten. De meeste personen denken bij deze term vaak alleen aan elektrotechnische componenten zoals noodstopvoorzieningen, beveiligingsinrichtingen voor de detectie van personen (lichtschermen, laserscanners en schakelmatten) en tweehandenbediening, maar uit de indicatieve lijst van de Machinerichtlijn blijkt dat los in de handel gebrachte mechanische veiligheidsvoorzieningen ook onder de eisen van de Machinerichtlijn vallen.
Lees verder de website van D&F