Valt een koelcel onder de Machinerichtlijn?

Wij maken koelcellen. Deze koelcellen omvatten de koelmachine en de koelruimte zelf. Valt een koelcel van dergelijke afmetingen onder de Machinerichtlijn? In welke wet staat dat een koelcel ten alle tijde van binnenuit moet kunnen worden geopend?

Vragen

 1. Valt een koelcel onder de Machinerichtlijn?
 2. Wij begrijpen dat de koelceldeur van binnenuit te allen tijde moet kunnen worden geopend. Waar staat dit ergens in de wet?
 3. Zijn er nog meer richtlijnen van toepassing?
 

Antwoorden 

1) Valt een koelcel onder de Machinerichtlijn?
De koelcel zelf moet worden gezien als een gebouw, maar de koelunit is een machine en valt onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Voor koelsystemen zijn de volgende normen opgesteld die onder de Machinerichtlijn zijn geharmoniseerd:
 • EN 378-1: Koelinstallaties en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 1: Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria. 
 • EN 378-2: Koelinstallaties en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie.
 • EN 378-3: Koelinstallaties en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 3: Installatie-omgeving en persoonlijke beveiliging.
 • EN 378-4: Koelinstallaties en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 4: Operatie, onderhoud, reparatie en terugwinning.
Recentelijk heeft het Europese machinecomité besloten dat een volledige koelcel ook een machine is, ondanks protesten van diverse landen die de definitie voor een machine te ver zagen opgerekt. 

 

2) In welke wet is de eis voor noodontgrendeling aan de binnenzijde van de koelcel vastgelegd?
Dit is te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet en in het Arbobesluit Artikel 3.7. Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen. Item 2 en 3 van dit artikel geven de volgende eisen:      
2. Nooduitgangen kunnen te allen tijde worden geopend.
3. Deuren van nooduitgangen en deuren op het traject van de vluchtwegen zijn op eenvoudige wijze van binnenuit naar buiten toe te openen.
Voor veel branches is ook een arbocatalogus opgesteld en voor koelcellen is er de volgende arbocatalogus: ‘Arbocatalogus TRANSPORT EN LOGISTIEK, Warehouse/Distributiecentrum/Magazijn’
Hierin staat geschreven:
 • Om het werken in een koel- en vriescel veilig te kunnen uitvoeren, worden de volgende maatregelen genomen:
  • De koel- of vriescel is voorzien van een vluchtdeur en noodverlichting. 
  • De toegangsdeur is te allen tijde van binnen uit te openen.
3) Welke richtlijnen zijn nog meer van toepassing voor koelcellen?
Naast de Machinerichtlijn zijn mogelijk meerdere EU-richtlijnen en EU-Verordeningen van toepassing. Een overzicht van de geldende wet- en regelgeving is te vinden op de website van de EUROVENT. 
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.