Valt een elektronenmicroscoop onder de Machinerichtlijn?

Aangezien we steeds meer bewegende delen in onze systemen toepassen vragen we ons af of we aan de Machinerichtlijn moeten gaan voldoen. Welke normen moeten we vermelden op onze EG-Verklaring van Overeenstemming?

Vraag:

Wij maken elektronenmicroscopen. Voor onze EG-Verklaring van Overeenstemming vermelden we dat we voldoen aan de bepalingen van de Laagspanningsrichtlijn en daarvoor gebruik maken van de norm IEC 61010-1 (Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik – Deel 1: Algemene eisen). Aangezien we steeds meer bewegende modules in onze systemen toepassen, zijn we aan het onderzoeken of we niet aan de Machinerichtlijn moeten gaan voldoen. 
Als we dit zouden doen, kunnen we dan:
– nog steeds op onze EG-Verklaring van Overeenstemming vermelden dat we voldoen aan de IEC 61010-1 of moeten we dit veranderen in de IEC 60204 (Elektrische veiligheid van machines)?
– onze IEC 61010 testrapporten gebruiken voor ons technisch Dossier of moet er een extra IEC 60204 testrapport, of in plaats van het IEC 61010 testrapport, een IEC 60204 testrapport worden gemaakt?

Antwoord:

Het start met de vaststelling dat een elektronenmicroscoop een machine is conform de Machinerichtlijn. De strakke scheidslijn tussen de Laagspanningsrichtlijn en de Machinerichtlijn is te vinden in artikel 2 onder k.
Conclusie: het bedrijf in deze vraagstelling maakt machines, omdat er meerdere bewegingen in de machine zitten.

Officieel is de norm EN 61010 niet aangewezen onder de Machinerichtlijn, dit is echter een kwestie van tijd. Voor het vermelden van de EN 61010 (IEC 61010) op de EG-Verklaring van overeenstemming is er geen enkel beletsel. Het is raadzaam om te controleren of aan de norm EN 60204-1 (IEC 60204-1) over de de elektrische veiligheid van machines  is voldaan. Zeker omdat afhankelijk van de systeemgrenzen ook de norm EN 61439 over laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen via de EN 60204-1 hierin wordt betrokken. 

N.B.: Als wereldwijde speler zal ook aan de NPFA 79:2015 (Electrical Standard for Industrial Machinery) worden voldaan, hetgeen de EN 60204-1 reeds op veel punten afdekt.   
Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV