Uitvinding

Q: Ik heb een uitvinding gedaan op het gebied van recycling. Ik ga nu samen met iemand die de markt beter kent een BV oprichten. Hoe voorkom ik dat ik op een of andere manier buitenspel word gezet?

A: Zorg dat er geen sprake is van inbreng in de BV, maar dat u slechts een licentie aan de BV verstrekt (op een eventueel octrooi, modelrecht en/of op enkel de knowhow). In die licentieovereenkomst laat u dan de situaties opnemen waarin u onmiddellijk de licentie aan de BV kan intrekken.