Uitspraak Gerechtshof: NEN-normen niet algemeen verbindend

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft zich op 16 november 2010 uitgesproken over de status van NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat normen waarnaar wordt verwezen in de bouwregelgeving geen algemeen verbindend voorschrift worden.

In dit kader staat het Hof onder andere stil bij het feit dat:

  • NEN-normen niet zijn vastgesteld op grond van een regelgevende bevoegdheid;
  • NEN-normen veelal geen eisen stellen, maar slechts rekenmethodes zijn;
  • Aan NEN-normen niet behoeft te worden voldaan voor zover op andere wijze een gelijkwaardig resultaat wordt bereikt;
  • En de NEN-normen voldoende bekendheid hebben. Zij kunnen namelijk worden ingezien en aangeschaft.

Het vonnis van de Rechtbank ‘s-Gravenhage van 31 december 2008 wordt door het Hof vernietigd.

Conclusie

NEN-normen zijn geen wetten. Normen zijn afspraken, praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Het auteursrecht ligt bij NEN. Normen kunnen tegen betaling worden aangeschaft. Er blijft sprake van een evenredige verdeling van kosten tussen normontwikkelaars en normgebruikers.

 

Informatie

Voor inhoudelijke informatie, kunt u contact opnemen met Nicolette Drop, Manager Communicatie, telefoon (015) 2 690 435 of e-mail communicatie@nen.nl .