Uitreiking NVVK scriptie-prijs

Op 17 maart 2011 zijn tijdens het NVVK-congres in Papendal in Arnhem voor de 17e keer de NVVK-prijzen uitgereikt.

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde kent sinds 1995 jaarlijks prijzen toe aan de auteurs van de beste afstudeerscripties van veiligheidskundige opleidingen in het Nederlandse taalgebied op middelbaar, hoger en postdoctoraal niveau. De scripties worden ingezonden door opleidingen die daartoe worden uitgenodigd, na door het hoofdbestuur van de NVVK te zijn aangewezen als nominerend instituut.

De NVVK-prijs voor de Veiligheidskunde dient een aantal doelen:  
 –  veiligheidskundigen in opleiding worden gestimuleerd een manuscript af te leveren dat uitstijgt boven het gemiddelde;
–  het vakgebied krijgt door het produceren van hoogwaardige publicaties meer aanzien;
–  beroepsgenoten worden geattendeerd op  interessante ontwikkelingen;
–  dit alles omwille van verdieping, verrijking en  vernieuwing van het vakgebied der veiligheidskunde;
–  de nominerende instituten kunnen de onafhankelijke en deskundige beoordeling van de scripties door de vakjury betrekken bij hun beoordeling van de kwaliteit van hun opleiding.

Dit jaar heeft de jury in totaal tien afstudeerverslagen mogen ontvangen: vijf op middelbaar veiligheidskundig niveau, drie op hoger veiligheidskundig niveau en twee op postdoctoraal veiligheidskundig niveau.
De jury nomineerde vijf auteurs genomineerd voor de NVVK-publieksprijs 2011. Tijdens het congres hielden zij voordrachten over hun werk.
Alle ingezonden scripties zijn integraal te raadplegen via www.veiligheidskunde.nl .