Toezicht op examens kraanmachinisten moet beter

Kraanmachinisten krijgen soms te gemakkelijk een certificaat.

Enkele examinatoren hebben te weinig verstand van zaken en de certificerende instellingen zelf controleren onvoldoende of de exameninstellingen hun werk goed doen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie. Een van de vijf exameninstellingen in Nederland is mede door dit onderzoek geschorst door de certificerende instelling en inmiddels gestopt.

Er gebeuren regelmatig ongevallen met hijskranen. Dit kost jaarlijks enkele werknemers het leven. De slachtoffers haken meestal op de grond de last aan de kraan of zijn rond de kraan aan het werk. Ter voorkoming van ongevallen moeten kraanmachinisten een certificaat hebben. Daarvoor moeten ze een theorie- en praktijkexamen afleggen bij een van de vijf exameninstellingen. Twee certificerende instellingen kennen de certificaten toe en houden toezicht op de exameninstellingen.

Uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat de exameninstellingen en de certificerende instellingen in het algemeen voldoen aan de formele eisen, maar dat de praktijk soms te wensen overlaat. Bij een theorie-examen met meerkeuzevragen stonden de tafels tegen elkaar aan en liet de toezichthouder de kandidaten enkele minuten alleen. Bij twee praktijkexamens stond de hijskraan al op de juiste plek. Onderdeel van een examen is juist dat de kandidaten de kraan moeten verrijden en zo moeten opstellen dat hij niet kan kantelen.

De certificerende instellingen ontdekken deze tekortkomingen niet doordat ze veel minder examens bijwonen dan is voorgeschreven. Ook benoemen zij soms mensen tot examinator die geen werkervaring of opleiding hebben op het gebied van hijskranen. Een examinator bijvoorbeeld had alleen een secretaresseopleiding. Verder is er niet genoeg aandacht voor de bijscholing en onafhankelijkheid van de examinatoren. Ten slotte toetsen de certificerende instellingen de examendossiers onvoldoende voordat ze een certificaat toekennen.

De certificerende instellingen zijn, naar aanleiding van het onderzoek, begonnen verbeteringen door te voeren.

Persbericht SZW, 13 juli 2011