Toezicht op de arbeidsomstandighedenwet in beeld gebracht

De Inspectie SZW, directie Arbeidsomstandigheden, pakt misstanden aan op het terrein van werkomstandigheden.

Ruim 200 arbeidsinspecteurs gaan elke dag op pad om werkend Nederland op de naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving te controleren. Wanneer zij misstanden aantreffen treden zij handhavend op. Daarmee dragen zij bij aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle werknemers. 
Via een instructief videofilmpje laat de Arbo-directie zien waar zij voor staat, hoe zij – met een zo groot mogelijk maatschappelijk effect – op basis van de zogeheten sectoraanpak haar toezichtstaak invult en wat de impact van een bedrijfsongeval kan zijn.