Timing wint aanmoedigingsprijs voor opleiden flexkrachten

Tijdens het leer-werk congres van Stoof heeft Timing de aanmoedigingsprijs voor het opleiden van flexkrachten in ontvangst genomen. De prijs is bedoeld om de uitzendorganisatie te stimuleren door te gaan met hun goede opleidingsbeleid.

De stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (Stoof) heeft de ‘leer-werkprijs’ voor uitzendvestigingen die uitblinken in het opleiden van flexkrachten uitgereikt aan ‘SWA weet van werken‘. Timing ontving als beste starter de aanmoedigingsprijs voor haar leer-werk traject bij Roto Smeets in Deventer. De uitzendorganisatie is daar begin 2010 in samenwerking met Roto Smeets,  ROC Midden-Nederland en Vapro een nieuw opleidingstraject gestart. Timing won de prijs voor het vernieuwende karakter van dit traject: de integratie van de eigen Roto Smeets beroepsopleiding in een reguliere MBO-opleiding met landelijke erkenning. Naast gekwalificeerde medewerkers voor Roto Smeets biedt de opleiding de medewerkers daardoor ook kansen voor een eventuele vervolgloopbaan buiten de grafische industrie. Dat maakt de opleiding aantrekkelijk.           

"Nu er door technologische ontwikkelingen steeds vaker een MBO-niveau gevraagd wordt van uitvoerend personeel, neemt de behoefte aan dit soort opleidingstrajecten sterk toe", zegt Mirella Beekman, opleidingscoördinator bij Timing. "In 2009 hadden we nog drie trajecten. Nu al honderd en de vraag blijft toenemen. Vaak zien we bij uitvoerend personeel dat ze vroegtijdig hun opleiding hebben gestaakt, omdat ze het vak liever in de praktijk leren. Juist voor hen is een leer-werk traject dan ook een krachtige manier om zich verder te ontwikkelen. We zijn erg blij met de aanmoedigingsprijs, want het bevestigt dat we met onze opleidingstrajecten de juiste weg zijn ingeslagen. Maar we zien het vooral als een stimulans om ons te bijven onderscheiden met nog veel meer succesvolle leer-werk trajecten".

Over Timing

Timing heeft een landelijk netwerk van 55 vestigingen op A-locaties en heeft daarnaast tientallen Incompany vestigingen. Zij is gespecialiseerd  in het zogenoemde ‘doen-werk’. Uitvoerende banen tot MBO+ niveau in diverse branches. Timing is onderdeel van de Asito Dienstengroep.

Over Stoof

Stoof ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. Door de vergrijzing, ontgroening en een groeiend aantal jongeren zonder startkwalificatie ontstaan de komende jaren tekorten aan gekwalificeerde medewerkers. Stoof wil daarom jaarlijks een ‘leer-werk prijs’ uitreiken om zo aandacht te vragen voor het opleiden van flexkrachten.