Tijdelijke stimuleringsregeling veilig werken door gedragsverandering

Door de subsidieregeling ‘veilig werken door gedragsverandering’ moet de invoering van ‘tools’ in bedrijven ondersteund worden, om veiligheidsgedrag en -cultuur te verbeteren.

Het beschikbaar stellen van subsidie past bij het arbeidsomstandighedenbeleid, dat er op gericht is werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor gezond en veilig werk, waarbij de overheid faciliterend optreedt.

Met de subsidieregeling wordt een MKB ondernemer in staat gesteld een advies- of ondersteuningstraject te ‘kopen’ bij een deskundig adviseur. Deze adviseur moet een professional zijn op het terrein van de verbetering van de arbeidsveiligheid door middel van gedragsbeïnvloeding of cultuurverandering. Het advies of de ondersteuning moet bijdragen aan het ontstaan van een cultuur waarin minder gevaarlijke incidenten en (bijna) ongevallen optreden en beoogt een aanzet tot concrete verbetering te geven.

Bron: SZW

Lees ook de officiële bekendmaking in de Staatscourant :Tijdelijke stimuleringsregeling veilig werken door gedragsverandering