Themamiddag ‘EMC voor automotive toepassingen’

De Nederlandse EMC-ESD Vereniging organiseert op maandag 15 maart 2010 een themamiddag over de EMC-aspecten van automotive toepassingen. Deze
themamiddag vindt plaats in het Automotive House op de High Tech Automotive Campus in Helmond.

In auto’s en andere voertuigen wordt steeds meer gebruik gemaakt elektronica en elektronische systemen voor het regelen, besturen, monitoren van de vele functies en voor de communicatie tussen deze functies, de bestuurder en de buitenwereld. Steeds meer mechanische systemen worden daarbij vervangen door elektronica. Passagiers en bestuurder maken ook  steeds meer gebruik van elektronica voor communicatie, navigatie en ontspanning.

Het is bekend dat elektronische systemen elkaar kunnen beïnvloeden als gevolg van de elektromagnetische effecten. We spreken dan van elektromagnetische interferentie (EMI). Bij de ontwikkeling van automotive systemen zijn veel maatregelen nodig om te zorgen dat deze systemen elektromagnetisch compatibel (EMC) zijn.

Aan alle elektrotechnische producten en systemen worden (wettelijke) EMC-eisen gesteld om er voor te zorgen dat ze onder alle voorzienbare gebruiksomstandigheden ongestoord blijven functioneren en aan de wetgeving voldoen. De EMC-eisen van automotive toepassingen zijn veel strenger dan die van consumentenproducten omdat hier de eisen voor betrouwbaarheid en veiligheid veel stringenter zijn. De consequenties van EMI in automotive toepassingen kunnen groot zijn en de kosten van correctieve maatregelen achteraf zijn aanzienlijk. In het recente verleden heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een ‘product recall’ van een zeer groot aantal auto’s vanwege een mogelijk veiligheidsrisico veroorzaakt door elektromagnetische interferentie.

Themamiddag

Tijdens de themamiddag over EMC van automotive toepassingen wordt door deskundigen van overheid, testlaboratoria en industrie nader inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot regelgeving, normen, ontwerpeisen, testen en certificeren. Dit zijn onderwerpen die van belang zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor ontwikkeling, testen en certificeren van dergelijke systemen.