The Sound of Automation inspireert

Het centrale thema ‘The Sound of…’ dat is gekozen voor zowel HET Instrument als geheel als voor de verschillende deelbeurzen, blijkt inspirerend te werken.

Uit alle hoeken en gaten komen ideeën naar voren om dit thema uit te werken en te zorgen voor beleving rond en op het evenement straks in het najaar van 2010. Er komt in elk geval een muzikaal robottrio, een waterorgel en een windorgel. Er wordt gewerkt aan the Sound of a Bubbling Process. Het idee van geluidsdouches ligt op tafel. De slagwerkgroep Slagerij van Kampen staat in optie voor één van de avonden. En dan hebben we het alleen nog maar over de ideeën en plannen van de centrale organisatie bij FHI.