Tevredenheid medewerkers ICT- en telecomsector blijft op peil

Werknemers in de ICT- en telecomsector zijn tevreden over hun werk en werkgever. Het rapportcijfer dat de werknemers geven, is precies gelijk aan het landelijk gemiddelde. De betrokkenheid en de trots zijn iets groter dan landelijk. Bijna zes op de tien werknemers zouden hun huidige werkgever bij anderen aanbevelen, tegen 53% landelijk. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Medewerkerbeleving in Nederland 2011’ van Integron.

Landelijk gezien steeg de tevredenheid van werknemers van 7,0 naar 7,2. In relatieve zin blijven de ontwikkelingen binnen de ICT- en telecomsector dus achter bij de landelijke ontwikkelingen. De waardering voor de aspecten die werknemers het meest belangrijk vinden – de zogeheten kernverwachtingen -, ligt met 7,4 wel hoger dan de overallwaardering. Plezier in het werk staat boven aan de lijst met kernverwachtingen. De hoogste waardering in dat lijstje is voor de samenwerking met collega’s (8,3) en de collegiale sfeer (8,1). De waardering voor leidinggevenden en de hoogte van het salaris is sinds 2010 aanmerkelijk belangrijker geworden. De waardering voor de hoogte van het salaris en het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden (beide 6,6) haalt de gemiddelde waardering flink naar beneden.

Langer doorwerken
Van alle sectoren is de behoefte aan interne opleidingen en trainingen in de ICT- en telecomsector het grootst. Bijna acht op de tien werknemers zeggen daaraan behoefte te hebben en krijgen daar ook de mogelijkheden voor. Het onderzoek geeft ook inzicht in de bereidheid van werknemers om tot op hogere leeftijd door te werken. Gemeten over alle sectoren zijn zes op de tien Nederlanders bereid langer door te werken als zij de mogelijkheid krijgen om flexibel te werken. Een nog hoger percentage (73%) wil tot op latere leeftijd doorgaan met werken als ze minder uren per week kunnen gaan werken. Zonder deze tegemoetkomingen van de werkgever is slechts 10% bereid langer door te werken. "Daaruit blijkt dat arbeidsduurverkorting in deze leeftijdscategorie een effectief instrument zou zijn", concludeert Integron-directeur Stephan van Gelder. "Het is één ding om langer werken verplicht te stellen. Zorgen dat langer doorwerkende werknemers gemotiveerd en maximaal effectief inzetbaar blijven, is van een andere orde. Werkgevers zullen zich moeten inleven. Dit onderzoek draagt bij aan het inzicht van de wensen en verwachtingen van oudere werknemers."

Over het onderzoek

Voor het onderzoek ‘Medewerkerbeleving in Nederland 2011’ zijn 4400 werknemers in twaalf sectoren ondervraagd. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. De editie 2011 biedt op onderdelen een vergelijking met de uitkomsten van het onderzoek in 2009 en 2010. Daaruit blijkt onder andere dat het percentage werknemers dat tevreden is over hun werkgever, groeit van 68% in 2010 naar 76% in 2011. Gemiddeld geven werknemers een rapportcijfer 7,2. De ICT- en telecomsector volgt dat gemiddelde.

Over Integron

Integron is deskundig op het gebied van tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Integron werkt samen met organisaties die streven naar een hogere organisatietevredenheid en een hoger organisatierendement door de relatie met klanten en medewerkers te versterken. Integron brengt jaarlijks een vijftal rapporten uit die gebaseerd zijn op landelijk belevingsonderzoek. De rapporten behandelen de staat van de medewerker- en (interne) klanttevredenheid in Nederland.