Technologie als spannend jongens- (en meisjes)boek

Technologie – dat weten wij allemaal – is allesbehalve saai. Maar zelfs doorgewinterde techneuten laten zich graag verrassen door spannende, leuke, inspirerende en innovatieve producten en ideeën. Daarom zijn voor de eerste editie van de nieuwe beurs ‘World of Technology & Science’ onder de noemer ‘Exciting Technology’.zulke, voornamelijk niet-commerciële, projecten uitgenodigd als ‘kers op de taart’. Het gaat dan bijvoorbeeld om TechUnited, de wereldkampioen robotvoetbal. Sportieve beursbezoekers krijgen de kans om te voetballen tegen een robot.

Ook andere studentenprojecten zijn op de beurs te zien, zoals het DUT racing team en Forze Hydrogen Electric Racing. In totaal zal de ‘opwinding’ van technologie in ongeveer 18 projecten aan de bezoekers worden getoond.

New Control Room

De controlekamer van de toekomst wordt als opvallende, inspirerende en futuristische technologie gedemonstreerd met de inzet van allerlei nu al bestaande technologieën. De bezoeker wordt meegenomen in de toekomst, waar de inzet van augmented reality kan helpen om processen en  productie efficiënter te laten verlopen. De controlekamer geeft meer inzicht in het proces en in het beheersen en besturen ervan. Op 3D-schermen en dank zij de inzet van nieuwe devices, is een gehele productieplant te overzien, er virtueel doorheen te lopen, waarden te controleren en de operators direct te instrueren. Vooral de directe communicatie met de operationele vloer biedt tal van mogelijkheden.

Vaak zijn onduidelijke instructies een reden van stilstand of fouten binnen het proces; "kijken we naar dezelfde leiding?", "bedien ik echt de kraan die jullie bedoelen?", "voeg ik de juiste bestandsdelen toe?" Binnen dit Exciting Technology project spelen doelstellingen als efficiency, continuïteit, personeelsoptimalisatie en veiligheid een belangrijke rol. De World of Technology & Science biedt de mogelijkheid om de toekomst te ervaren zonder risico’s te nemen binnen de eigen omgeving.

First Lego League Demo

De Stichting Techniekpromotie is een landelijke samenwerking waarin universiteiten, hogescholen en MBO-instellingen hun krachten bundelen. Zij maken zich samen sterk voor wetenschap- en techniektalentontwikkeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. De partners hebben elkaar gevonden in eenzelfde kijk op een succesvolle aanpak "Om kinderen en jongeren optimaal de gelegenheid te bieden een positieve attitude en talent voor techniek en wetenschap te ontwikkelen, is het belangrijk om te investeren in een duurzame verankering in hun belevingswereld. Focus op thuis- en onderwijssituaties is hierbij noodzakelijk." De partners in de stichting delen samen met de overheid en het bedrijfsleven expertise, creativiteit, onderzoeksresultaten en budget om (aspirant) leraren en andere rolmodellen vraaggestuurd te ondersteunen in het missie om doorlopende leerlijnen te creëren. Daarnaast faciliteren zij ‘practice grounds’ als de First Lego League en Eureka!Cup om de mogelijkheid te bieden alle geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen.

De Stichting Techniekpromotie staat met de FLL-demo op de beurs. Ervaar er zelf hoe kinderen en jongeren geënthousiasmeerd worden voor wetenschap en techniek en programmeer zelf een First Lego League robot.

Tech United

Robots zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven. Bij het robotvoetballen worden technieken ontwikkeld die later kunnen worden gebruikt in bijvoorbeeld een zorgrobot. De voetbalrobots kunnen met elkaar communiceren via een draadloos netwerk, rondkijken, en snel en volledig autonoom reageren op veranderingen van de omgeving.. De organisatie achter de voetbalrobots bestaat uit verschillende disciplines van de Technische Universiteit Eindhoven. Samen ontwikkelen zij de technieken voor de voetbalrobots die ook al gebruikt worden in de ontwikkeling van zorgrobots.

Op de World of Technology & Science geeft TechUnited een dynamische demonstratie. De teamleden starten met een uitleg over de voetbalrobots en vervolgens komen die in actie. Verschillende rollen van een voetbalrobot worden gedemonstreerd, ze tonen enkele spelsituaties en een bezoeker kan op goal staan waarbij de robot een penalty neemt.

Forze Hydrogen Racing team Delft

Forze is opgericht in 2007 als het high-tech ‘waterstof-raceteam’ van de TU Delft. Het team bestaat uit studenten die een op brandstofcellen rijdende race-auto ontwikkelen en produceren om motorsport te combineren met schone technologie. Bijna elk jaar ontwikkelden ze een nieuwe auto, waarmee danm ook wedstrijden werden gereden. De Forze VI is een tweejarig project, doordat de complexiteit ten opzichte van Forze V enorm is toegenomen. Dat leidde tot nieuwe uitdagingen bij de ontwikkeling en het testen van de auto.

Naast de races neemt het team deel aan diverse evenementen en demonstraties om innovatie en duurzaamheid onder een breed publiek kenbaar te maken. Forze werkt  samen met verschillende instititen en bedrijven aan de ontwikkeling van brandstofceltechnologie. Het team wil de visie propageren dat waterstoftechnologie van groot belang is voor onze toekomst. Daarom zal het team tijdens Exciting Technology aanwezig zijn met de Forze V, om alles te vertellen over de technologie in deze race-auto.

DUT Racing

In een wereld waarin alternatieve energie een steeds belangrijkere speelt, weet men onderhand zeker dat elektrisch rijden de toekomst is, dan wel een belangrijk onderdeel ervan. Het DUT Racing Team van de TU Delft werkt er hard aan om dit wereldbeeld werkelijkheid te maken. Ieder jaar ontwikkelen de studenten een elektrische race-auto in minder dan 8 maanden, van concept op papier tot racewagen op het circuit. De auto van DUT Racing dee mee aan verschillende races en verbrak in september 2013 het wereldrecord voor versnelling van een elektrische auto: in 2.13 seconde naar 100 km/u.

Het team doet mee aan de studenten-ontwerpcompetitie Formula Student. Met meer dan 500 teams wereldwijd is dat de grootste studentencompetitie ter wereld. Het team van de TU Delft doet het betrekkelijk goed binnen deze competitie: het staat al 3 jaar aan de top van de elektrische klasse. Het team gaat jaarlijks tijdens de zomer racen met hun nieuwe racewagen op de competities in Engeland (op het Formule 1 circuit van Silverstone), in Duitsland (in de Hockenheim Ring) en in Oostenrijk (op de RedBull Ring).

Ook afgelopen zomer racete DUT Racing met de meest recente auto: de 155-kg wegende DUT14. Ondertussen wordt de concept-fase van de DUT15 alweer afgerond, en is het team zich aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen.

First Tech Challenge & First Robotics Competition

de scholengemeenschappen Ubbo Emmius uit Stadskanaal en Fontys uit Eindhoven hebben de taak op zich genomen om de First Tech Challenge en de First Robotics Competition te promoten in Nederland. De FTC & FRC zijn de volgende twee onderdelen van de leerlijn van First na de First Lego League. First staat voor ‘For Inspiration and Recognition of Science and Technolog’. Terwijl er in Nederland ruim 530 FLL-teams actief zijn, hebben we iets meer dan 30 FTC-teams en slechts één FRC team.

Het enige FTC-team uit het noorden, Team Turf van het Ubbo Emmius, reisde met het enige FRC-team van Nederland, Team Rembrandts, mee naar een Regional FRC Tournament in North Carolina VS. Doel van deze oefening was het om voor ervaring op te doen die moet helpen bij het oprichten van een tweede FRC-team in het noorden van het land. Ook nam TeamTurf, bestaande uit bovenbouw Havo- en VWO-leerlingen, eerder dit jaar deel aan het landelijke FTC tournooi op de Fontys-locatie.

Met de FLL, FTC en FRC worden bruggen geslagen tussen alle lagen van het onderwijs van basisschool t/m het HBO en wordt bij kinderen de interesse voor techniek gestimuleerd. Dit onder het motto "Kids inspiring kids".

Waag Society

Wie niet schrikt van printplaten en lossen draden is aan het goede adres bij de Dutch DIYBio-stand. De makers-beweging is inmiddels namelijk ook in de biotechnologische laboratoriumtechniek losgebarsten. In het pop-up lab kan de bezoeker kennismaken met open-source laboratorium hardware, gebouwd en/of ontworpen door Nederlandse biomakers en hackers. Sleutel mee aan zelfbouw kits van de OpenPCR, Public Lab spectrometers, IORodeo elektroforese-apparatuur, BackyardBrains EMG’s en Hackteria Microscopen. De ontwerpen van al deze producten zijn ook nog eens gratis online te zien en vrij te gebruiken.

De doe-het-zelf biotechnologen van Waag Society’s Open Wetlab Amsterdam en DIYBio Groningen slaan tijdens de World of Technology & Science de handen ineen om de nieuwste open source technologieën tentoon te stellen. Ze vertellen maar al te graag wat de voordelen van samen maken en samen delen zijn. Met video-installaties laten zijn bovendien zien hoe deze uitvindingen inspiratie en een uitgangspunt bieden voor biokunst en biodesign.

Tech For Future

Tech For Future (TFF) is het nieuwe programma voor High-Tech Systemen en Materialen in Overijssel. Het wordt gezamenlijk uitgevoerd door de hogescholen Saxion en Windesheim. TFF is het label voor het onderzoeksprogramma van het Centre of Expertise HTSM Oost dat in Overijssel door beide hogescholen wordt uitgevoerd.

TechForFuture is dé partner voor bedrijven die hun kennis van Hightech Systemen & Materialen (HTSM) willen ontwikkelen. TFF werkt samen met bedrijven aan projecten op het gebied van internationaal praktijkgericht onderzoek, zoals de toepassing van hightech mechatronica, nanotechnologie, smart materials, kunststoffen en ICT in nieuwe producten en systemen. ‘Business gedreven’ staat voorop, wat betekent dat het onderzoek van TFF direct nut heeft voor het bedrijfsleven en de maatschappij.

Saxion is tijdens World of Technology & Science aanwezig met een aantal demonstraties van innovaties die in deze projecten zijn/worden ontwikkeld, waaronder:

  • Het gebruik van Firebee sensornetwerken voor (bijvoorbeeld) de brandweer;
  • Robots die Mastermind spelen;
  • Saxshirt: een shirt dat fysiologische data opslaat;
  • Positiebepaling via geluidsmetingen;
  • Robots that care.

DNA Labs

DNA is in het huidige biologieonderwijs een belangrijk, maar tamelijk op zichzelf staand thema, dat door leerlingen vaak als abstract wordt ervaren. De samenhang tussen genen, de moleculen in een cel en het uiteindelijke functioneren van een organisme blijkt vaak erg moeilijk te zijn

.

Genomics is het veld dat zich juist met deze samenhang bezig houdt. Nu we de volledige code van het DNA kunnen lezen, zien we des te meer hoe complex een levend organisme in elkaar zit. Door nieuwe technieken zijn genomics-onderzoekers steeds beter in staat die complexiteit te ontrafelen. Dat levert kennis op die op allerlei plekken in de maatschappij een grote rol kan spelen; van ziekenhuis tot supermarkt, van natuurgebied tot industrie.

De Reizende DNA-labs slaan een brug tussen biologie en scheikunde op school en de nieuwste ontwikkelingen rond genomics, door leerlingen zelf aan de slag te laten gaan met geavanceerde technieken en actuele onderwerpen uit het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek. De DNA-labs zijn ontwikkeld door Nederlandse universiteiten en de Genomics Centres of Excellence, onder leiding van Wageningen Universiteit. Studenten van zes universiteiten, te weten Delft, Leiden, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Wageningen, begeleiden de practica.

Er zijn zes verschillende DNA-labs, die ieder een verschillend aspect van het moderne DNA-onderzoek behandelen. Stuk voor stuk laten de DNA-labs zien dat kennis van genen en de moleculen in een cel een grote rol speelt in gebieden die voor iedereen belangrijk zijn: voeding, gezondheid en het milieu. Daarnaast maken de practica duidelijk dat wetenschappelijke vooruitgang soms maatschappelijke vragen oproept.

Dit zijn de zes verschillende DNA Labs:

1.    Forensisch DNA-onderzoek: puzzelen met pieken;
2.    Bioinformatica: leven in de computer;
3.    Racen met WC-papier;
4.    Gezond of ziek: een vouwtje verkeerd;
5.    ‘Prenataal’ onderzoek bij planten;
6.    Lees de taal van de humor.

RoboNed

Sinds april 2010 worden de robotica-activiteiten in Nederland gecoördineerd door ‘RoboNED’. Het Nederlandse roboticaplatform heeft als doel de synergie tussen de diverse applicatievelden te stimuleren en onderzoek en ontwikkeling te focusseren. Dit doel wordt gerealiseerd door de verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen in een sterk netwerk. Hierin vinden industrie, onderzoek, onderwijs, overheid en de consument elkaar om samen het innovatie ecosystem te versterken. Tevens zet RoboNED zich in om de sociale acceptatie van robotica te stimuleren.

RoboNED presenteert op de World of Technology & Science een aantal ‘exciting’ robotprojecten:

  • Robirds zijn op afstand bestuurbare robot roofvogels, met het realistische uiterlijk en gewicht van een echte roofvogel. Robirds gebruiken de slagvleugelvlucht als wijze van voortstuwing, met een vlucht prestatie die vergelijkbaar is met echte roofvogels. Op basis van de natuur zelf, bieden de Robird modellen nieuwe en spannende mogelijkheden in de handhaving van vogels op bijvoorbeeld het vliegveld. Door het triggeren van het instinct van vogels, door de combinatie van silhouet en vleugel beweging, wordt het opjagen van vogels volledig controleerbaar.
  • Binnen het Pirate (Pipe Inspection Robot for AuTonomous Exploration) project wordt een inspectiesysteem ontwikkelt dat gebruikt maakt van kleine autonome robots die het gasnetwerk inwendig kan inspecteren. Deze robots kunnen voortbewegen in het wijd-vermaasde netwerk dat in stedelijke omgeving te vinden is. De robot zal hierbij zowel een visuele inspectie (vervormingsmeting) van de buizen uitvoeren als een akoestische (horen weglekken van gas).
  • Het Aliz-E project onderzoekt de interactie tussen robots en kinderen. Uit onderzoek van TNO bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) blijkt dat een intelligente robot kinderen met diabetes op een leuke manier meer kan leren over hun aandoening, wat diabetes inhoudt en hoe ze ermee om kunnen gaan. Naast kennis stimuleert het ook de noodzakelijke vaardigheden en motivatie van de kinderen.