Studiedag NEN 3140

Elektriciteit, technische installaties, onderhoud en veilig werken! De, zo mogelijk belangrijkste norm binnen de elektrotechniek, NEN3140 heeft er alles mee te maken!

De NEN3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties. De strekking van de norm houdt in dat elektrische installaties of apparatuur veilig gebruikt moeten kunnen worden door de werknemer en bezoeker. Hierbij is passend onderhoud onontbeerlijk. Tevens moeten de werkzaamheden, en dus ook de onderhoudswerkzaamheden, op een veilige wijze uitgevoerd worden.
In NEN 3140 komt onder meer aan de orde dat personeel aan bepaalde vakbekwaamheidseisen moet voldoen. Daarnaast moet de elektrische installatie onder verantwoordelijkheid gesteld worden van een installatieverantwoordelijke. Maar, er moeten ook bijgewerkte tekeningen aanwezig zijn van de installatie. Werkprocedures zijn een belangrijk onderdeel van de norm om bedrijfsvoering zeker te stellen. Gevaar voor bedrijfsvoering wordt zo dicht mogelijk bij de bron aangepakt; immers, u organiseert het werk doelmatig en werkt aan de vaardigheid van mensen. Leer er alles over tijdens deze Studiedag van de NVDO (Ned. Ver. v. Doelmatig Onderhoud)! 
Datum: 31 januari 2012
Locatie: Landal Greenparks Landgoed ’t Loo in Oldebroek 
Klik hier  voor meer informatie en de flyer om u aan te melden en meld u vandaag nog aan!