Strengere controles op naleving plicht tot Risico Inventarisatie en Evaluatie

Minister Kamp van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft medegedeeld dat de Arbeidsinspectie vanaf 1 januari 2011 de naleving van de RI&E-plicht strenger controleert.

Inspecteurs zullen tijdens hun inspecties, ongeacht het feit of er een daadwerkelijke overtreding of tekortkoming is vastgesteld, naar de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vragen.  

Wanneer de RI&E ontbreekt krijgt het bedrijf in eerste instantie een waarschuwing om binnen een bepaalde termijn aan zijn verplichting te voldoen. Gebeurt dit niet, dan wordt alsnog een bestuurlijke boete opgelegd.

Tot 1 januari inspecteerde de Arbeidsinspectie doorgaans pas op de aanwezigheid van een RI&E, als zich een ongeluk had voorgedaan, of bij vaststelling van een ernstige overtreding van de Arbo-regelgeving.

Bron: Arbeidsinspectie