Staatssecretaris de Krom wil meer Arbocatalogi

Werkgevers en werknemers moeten de komende jaren meer doen om op brancheniveau arbocatalogi te ontwikkelen.

Op dit moment vallen 4 miljoen werknemers onder 146 arbocatalogi, maar staatssecretaris De Krom wil dat meer branches arbocatalogi hebben voor hun werknemers.

Hij vindt dat de sociale partners nu aan zet zijn. Zij moeten daarvoor snel met een concreet voorstel komen waarin staat hoe zij dit gaan oppakken voordat De Krom bereid is hieraan steun te geven. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei dit op het slotcongres van de commissie Begeleiding Arbocatalogi op 17 februari.

Staatssecretaris De Krom: ‘Gezond en veilig werken heeft prioriteit. De arbocatalogus vervult een nuttige rol: werknemers worden actief betrokken bij het opstellen ervan. De werkvloer kent de risico’s zelf het beste. Het is mooi dat er nu 146 catalogi zijn, maar ik zie graag dat het er meer worden. Daarom wil ik dat de sociale partners met een concreet voorstel komen waarmee ze aangeven hoe ze dat gaan doen.’

De Krom benadrukt dat de sociale partners en de branches nu aan zet zijn. ‘De overheid heeft de afgelopen vier jaar 16 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van arbocatalogi. Daarmee is goed werk geleverd waarmee een impuls is gegeven aan het belang van veilig en gezond werken. Ik vind het belangrijk dat er hier blijvend werk van wordt gemaakt, want we zijn er nog niet. De uitdaging zit hem nu in het verder uitwerken, uitbreiden en toepassen van de catalogi. Ik wil dat de arbocatalogus een praktische handleiding is voor op de werkplek.’

De arbocatalogus werd in 2007 ingevoerd als instrument om werkgevers en vakbonden zelf op de werkvloer te laten beslissen over maatregelen voor gezond en veilig werken. De afgelopen vier jaar zijn in 146 branches arbocatalogus waarmee 4 miljoen werknemers werken. Er zijn nog catalogi in de maak en De Krom wil dat die er ook komen.

Bron: Arboportaal, Min SZW