SolidWorks 2019 – Van schermschijven tot virtual reality

“SolidWorks is de belangrijkste applicatie om onze oplossingen meer modulair en configureerbaar te ontwerpen. De nieuwe mogelijkheden in de 2019-versie om samen aan 3D-modellen te werken stellen ons in staat meer informatie met klanten en partners te delen, terwijl onze intellectuele eigendommen toch worden beschermd”, aldus Mark Veron, Hoofd Technological Engineering & Development bij Canline, onlangs bij de persintroductie van SolidWorks 2019. SolidWorks – of liever moederbedrijf Dassault Systèmes – presenteerde onlangs de nieuwe 2019-release in de Nederlandse vestiging in Den Bosch.

Canline is leverancier van interne transportoplossingen voor de productie van metalen en aluminium verpakkingen. Het internationaal opererende bedrijf – met eigen kantoren in het Brabantse Eersel en de Verenigde Staten en verkooppartners in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – maakt sinds 2015 deel uit van de Zweedse XANO Group. "Wij ontwerpen, engineeren, produceren en installeren interne transportsystemen voor bedrijven die metalen en aluminium verpakkingen produceren", vertelt Veron. "Zoals oplossingen voor het transporteren van allerlei formaten blikjes tijdens de productie hiervan, met behulp van magnetisme, vacuüm en lucht." Op basis van een klantopdracht ontwerpt het engineeringteam van Canline de beste transportoplossing, worden alle benodigde componenten ingekocht, geassembleerd en turnkey op locatie geïnstalleerd.

2Bij de upgrade van een project als de CFHT in Hawaï is het handig als je data in de assembly niet hoeft te laden. Dat kon al in SolidWorks 2018. 

Van Engineering-To-Order..

Canline, een leverancier van interne transportoplossingen voor de productie van metalen en aluminium verpakkingen, is bezig te transformeren van Engineering-To-Order (ETO) naar Configure-To-Order (CTO). "Om in de toekomst concurrerend en winstgevend te blijven, is het belangrijk de doorlooptijd van onze orders te verkorten", vervolgt Veron. "Klanten willen namelijk steeds sneller geleverd krijgen om in te spelen op marktveranderingen. In nauwe samenwerking met Design Solutions, de leverancier van onze engineeringapplicaties, gaan wij dat realiseren door merendeels te transformeren van ETO naar CTO."

ETO is de afgelopen decennia een door veel maakbedrijven gebruikt businessmodel, vanwege de behoefte om optimaal te kunnen inspelen op individuele klanteisen en -wensen. Onder andere mogelijk gemaakt door steeds geavanceerdere software voor 3D-ontwerpen en engineering. Maatwerk dat wordt ontwikkeld en geproduceerd op basis van ETO, zal altijd blijven bestaan, maar gaat waarschijnlijk in volume afnemen. Engineering heeft binnen dat businessmodel namelijk een te grote en moeilijk voorspelbare invloed op de kostprijs en snelheid van leveren.

wIn de 2019-release kunnen met de Large Design Review Edit Mode in assemblies componenten worden ingevoegd en verwijderd, ‘mates aan’gemaakt en kan voor ‘mating’ assembly scetch worden gebruikt. 

 

.. naar Configure-To-Order (CTO)

Een steeds populairder alternatief is CTO, of Smart Customisation. CTO is een methode van orderverwerking gebaseerd op vergaande standaardisatie van onderdelen, modules, systemen, interfaces en processen. Met als doel klanten nog steeds zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden, zoals de bekende legoblokjes. CTO heeft echter als belangrijke voordelen dat het de doorlooptijd van klantorders aanzienlijk kan verkorten en kosten helpt te besparen. Op basis van CTO zijn seriematige producten/oplossingen te ontwikkelen, met een variatieflexibiliteit voor zo’n 80% van alle klantorders. Samengevat: slim te configureren maatwerk, dat zowel het maakbedrijf als hun klanten voordelen oplevert.

Nieuwe functionaliteit

Dave Falkingham, senior sales director, Northern Europe bij SolidWorks, omschreef bij de persintroductie SolidWorks 2019 als "een portfolio van 3D-ontwerp- en engineeringapplicaties vol nieuwe functionaliteit en aanpassingen". De onlangs vrijgegeven release SolidWorks 2019 wordt ondersteund door moeder Dassault’s 3DExperience-platform, inclusief nieuwe functionaliteit voor complexe ontwerptaken en voor detailengineering. Een deel van die nieuwe functionaliteit zorgt er bijvoorbeeld voor dat ontwikkelteams eenvoudiger grote hoeveelheden data kunnen managen en completere digitale representaties van hun ontwerp kunnen maken. "Het gaat ons niet alleen om het versnellen van de productontwikkeling en het sneller productiegereed maken, maar ook om het creëren van nieuwe producten en ‘ervaringen’ voor klanten", zo luidde de Falkingham’s boodschap.

Maunakea Spectroscopic Explorer

Een en ander werd gedemonstreerd aan de hand van de Maunakea Spectroscopic Explorer (MSE). In dit project zal de huidige Canada-Frankrijk-Hawaii-Telescoop (CFHT) in Hawaï worden geüpgraded van een 3,6 m optische telescoop naar een 11,25 m brede veldtelescoop met speciale multi-object spectrografen. Door het vastleggen van de lichtspectra van bijna 1 miljoen astronomische objecten per maand, gaat de MSE wetenschappers assisteren bij het beantwoorden van fundamentele vragen over hoe sterren en sterrenstelsels zich in ons universum vormen.

Het bouwen van zo’n telescoop is geen klein bier, dat moge duidelijk zijn. Een CAD-assembly van de MSE kan dan ook miljoenen onderdelen bevatten, inclusief enorme datasets. Met de Large Design Review Mode van versie 2018 konden gebruikers een assembly alleen laden zonder de relevante data. In SolidWorks (SW) 2019 kunnen gebruikers nu assemblies bewerken in de Large Design Review Edit Mode. Ze kunnen daarbij componenten invoegen en verwijderen, mates aanmaken en ook de assembly scetch inschakelen en gebruiken voor ‘mating’-doeleinden.

4Gebruikers hebben nu de optie om een compleet model, individuele onderdelen of specifieke bodies te ‘defeaturen’. 

Buitenspel

Verder is de laadtijd voor het openen van grote samenstellingen flink korter met SW 2019. Ook het roteren van zo’n assembly verloopt in de nieuwe release zonder horten of stoten in één vloeiende beweging. Verantwoordelijk hiervoor zijn nieuwe algorithmes op basis waarvan al het rekenwerk nu op de Nvidia grafische kaart wordt gedaan, waarbij de CPU even buitenspel wordt gezet. De grafische kaart kan eenvoudige berekeningen nu 20 tot 30 maal sneller uitvoeren dan de CPU. Dit maakt de nieuwe uitgebreide Large Design Review-functionaliteit één van de meest interessante noviteiten in release 2019. Het zorgt voor aanzienlijk meer ontwerpflexibiliteit voor het snel analyseren en veranderen van modellen.

Verbeterde defeaturing

Een andere interessante functie in SolidWorks is ‘defeaturing’. Dit is een tool waarmee details in grote 2D-modellen op eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd. Daarbij worden grote aantallen details in 2D-tekeningen zo lang als nodig ‘uitgegumd’. SolidWorks creëert daarbij een ‘silhouet’ van het model waaruit minder belangrijke kenmerken zijn gefilterd, zoals afschuiningen en onnodige gaten. De defeature tool is in release SW 2019 verder verbeterd. Zo krijgen gebruikers de optie om een compleet model, individuele onderdelen of specifieke bodies te ‘defeaturen’. Daarnaast kan de tool gebruikt worden als IP(Intellectual Property)-bescherming, waarbij details van parts preventief worden verwijderd als de tekeningen gedeeld moeten worden met derden.

Aandacht voor detail

Onder het motto ‘Attention to Details’ werd een aantal tools gepresenteerd waarmee gebruikers makkelijk kritische ontwerpdetails kunnen vastleggen. Een handige functie in release 2019 is daarbij ‘mesh-slicing’. Dit maakt het mogelijk om meshes op een eenvoudige manier om te zetten naar bewerkbare 3D-geometrieën door de mesh boundary in meerdere plakjes onder te verdelen, deze om te zetten in 2D-eergaven en vervolgens weer samen te voegen tot een 3D-solid. SW 2019 biedt in het verlengde hiervan ook een nieuwe 3D-textuurtool (3D Texturize Bodies) waarmee gebruikers automatisch textuuroppervlakken op deze solids te kunnen genereren. De tool creëert daarbij een offset mesh body van een bestaande solid, met de mogelijkheid om de grootte en de textuur te verfijnen. Met deze nieuwe functies kunnen producten worden gepresenteerd in hun meeste realistische verschijningsvorm. Voor het beter en makkelijker kunnen visualiseren van ontwerpideeën hebben de ontwikkelaars in SolidWorks 2019 de bediening van touch-ased devices verbeterd. Het gaat hierbij onder meer om ondersteuning van de Surface Dial in Surface Studio. Voor diegenen die graag met de hand notities op hun ontwerp maken is er nu de mogelijkheid hun modellen te voorzien van handgeschreven opmerkingen die met het model worden opgeslagen.

vMeer ondersteuning van de Surface Dial in Surface Studio. Handgemaakte notities op het ontwerp kunen met de modellen worden opgeslagen. 

Extended Reality

Een andere noviteit in release 2019 is Extended Reality (XR). Het gaat om een nieuwe applicatie voor het publiceren van SolidWorks CAD-scènes, met lichtbronnen, camera’s, materialen, texturen en animaties, die in virtual reality (VR), augmented reality (AR) en webviewers te ervaren zijn. In combinatie met AR/VR-apparatuur kunnen ontwerpers en engineers SolidWorks XR gebruiken voor het intern en extern samenwerken tijdens het reviewen van ontwerpen, maar ook ontwerpen beter presenteren en gebruikers trainen in het assembleren van producten. Mark Veron zegt daarover: "De nieuwe XR-functionaliteit is een interessante uitbreiding om ontwerpvoorstellen nog levensechter te ervaren. AR/VR en het Internet of Things (IoT) zijn maandelijks terugkerende agendapunten tijdens ons managementoverleg, om te bespreken hoe wij daarmee nog sneller kunnen innoveren."

Nog geen gemeengoed

Verder maakt de eDrawings Viewer 3D ontwerpdata beter inzichtelijk. Functies voor meten, markeren en ‘explode’ zijn nu allemaal beschikbaar in de eDrawings Viewer. Daarbij worden JT, Parasolid, NX en ACIS ondersteund. Nieuw is dat eDrawings Professional nu kan opslaan als 3D html voor browsergebaseerd delen, inclusief AR en VR. Met een HTC Vive of een Hololens is het nu mogelijk om elk SolidWorks-model te openen en dit model te ervaren in een, zoals dat tegenwoordig heet, ‘immersive’ omgeving. Zo kun je nu in VR bijvoorbeeld door de Maunukea Spectroscopic Explorer telescoop heen wandelen. Gemeengoed is het allemaal nog niet, maar SolidWorks is ervan overtuigd dat binnen enkele jaren intensief gebruik zal worden gemaakt van deze technologieën.