Softwarepakket zorgt voor controle van eisen Machinerichtlijn

Onlangs is door Mecid handige software op de markt gebracht waarmee gebruikers kunnen controleren of een product voldoet aan de eisen uit de Machinerichtlijn. De bevindingen worden overzichtelijk in op maat gemaakte rapportages weergegeven.

De software, genaamd ReqWorks, is uitgerust met een ingebouwd "stoplichtmodel" waarmee is vast te stellen waar zich eventuele knelpunten bevinden.

Niet-voltooide machines

De door de gebruiker zelf in te stellen diepgang van de controle maakt een efficiënte beoordeling mogelijk. ReqWorks is zowel toepasbaar voor "machines" als "niet-voltooide machines". Het kan voor niet-voltooide machines bijvoorbeeld worden gebruikt om te bepalen welke eisen van toepassing zijn en te documenteren welke eisen op welke wijze zijn vervuld. Het kan zowel voor de inbouwverklaring een korte lijst met vervulde eisen genereren, als een uitgebreide rapportage voor de technische documentatie. 

Technisch dossier

Daarnaast kunnen met ReqWorks gemaakte rapportages worden gebruikt als onderdeel van het Technisch dossier. De software kan zowel aan het begin, tijdens en aan het einde van het ontwerpproces worden gebruikt om te bepalen welke eisen van toepassing zijn en/of aan welke eisen wordt voldaan dan wel nog niet wordt voldaan.

Voordelen Reqworks

De voordelen van ReqWorks kunnen als volgt worden samengevat:

– Instelbare diepgang van beoordeling. Per eis zijn meerdere niveaus van diepgang beschikbaar. De diepgang van de beoordeling is per afzonderlijke eis in te stellen.

– Snel navigeren naar de gewenste eis middels een overzichtelijke inhoudsopgave.

– De "documentweergave" van de controlepunten zorgt ervoor dat de eisen in de context van de werkelijke richtlijntekst kunnen worden beoordeeld.

– De beoordeling van de eisen kan worden voorzien van een tekstuele toelichting.

– Rapportages kunnen direct worden afgedrukt of als Word, PDF of diverse andere formaten worden opgeslagen.

– Rapportages zijn aan te passen door middel van diverse opties. Rapportages kunnen volledig op maat worden gemaakt door gebruik te maken van sjablonen.

– Er is een Nederlandstalige handleiding.

Voor meer informatie: zie de website van Reqworks