Sneller studeren, maar niet makkelijker

Afgelopen week was er in de media veel aandacht voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. Aanleiding was een bericht van de VSSD, waarin zij aangeeft dat het beleid van de overheid de TU Delft zou dwingen tot kwaliteitsvermindering. Dat is niet het geval, stelt de TU Delft: de kwaliteit van het onderwijs blijft onverminderd hoog.

De Tweede Kamer wil dat studenten aan alle universiteiten en HBO-instellingen sneller afstuderen. De TU Delft kent een lange gemiddelde studieduur: studenten doen gemiddeld 7,2 jaar over hun bachelor- en masteropleiding. 22% van de studenten die zich na het eerste jaar herinschrijven haalt in vier jaar het bachelordiploma. Dat kan en moet sneller, vindt de TU Delft.

Waarom moet dit anders?

De maatschappij accepteert een lange studieduur steeds minder. Internationaal gezien valt zo’n lange studieduur bovendien uit de toon. Wij leiden onze studenten op om te werken in Nederland en internationaal. Wij willen dat zij op topniveau een baan kunnen vinden, in Nederland of in het buitenland. Daar hoort een topopleiding bij, die stevig is, maar wel binnen een redelijke termijn kan worden afgerond.

Wat doet de TU Delft?

De kwaliteit van ons onderwijs is heilig: onze opleidingen zijn zwaar en dat willen we zo houden. Kwaliteit betekent ook dat een universiteit haar onderwijs kritisch volgt en geregeld tegen het licht houdt. Ons onderwijs is kwalitatief goed, maar de studieduur te lang. De TU Delft werkt daar als volgt aan:

  • maatregelen om studenten sneller te laten studeren – zo wordt het Bindend Studieadvies naar 45 studiepunten verhoogd en het aantal herkansingen beperkt;
  • het curriculum tegen het licht houden – een vijfjarige opleiding moet in principe in vijf jaar te halen zijn. Curricula worden bekeken op dubbelingen of verouderde informatie. Belangrijke stof blijft in het curriculum; informatie die nice to have is zal soms moeten verdwijnen. Ook voeren we modulair onderwijs in. Deze maatregelen zijn wetenschappelijk onderzocht en hun effect is bewezen, bijvoorbeeld bij een aantal geneeskundeopleidingen.
  • extra begeleiding van studenten – de voortgang van studenten wordt intensiever gevolgd, zowel in het begin van de opleiding als ook in latere jaren. Waar nodig benadert de universiteit een student actief.

Waarom doet de TU Delft dit?

De TU Delft is al langer van mening dat een proportionele studieduur past binnen ons kwaliteitsbeeld. Maatregelen zijn daarom al eerder ingezet. Maar het beleid van de staatssecretaris en de Tweede Kamer heeft de invoering ervan wel versneld.

Deze maatregelen staan niet op zichzelf. De TU Delft heeft voor drie grote opleidingen een numerus fixus ingevoerd om de kwaliteit te waarborgen. Deze opleidingen zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar de financiering hiervoor is niet meegegroeid. Om de hoge kwaliteit te kunnen waarborgen, kiest de TU Delft dus ook voor het beperken van de instroom.

Meer informatie is te vinden op de website over studiesucces