Smart Industry, new skills, new challenges

De top van de industrie in de Benelux is uitgenodigd om de vierde industriële revolutie vorm te geven. In navolging van het Duitse programma ‘Industrie 4.0′, is er nu het Nederlandse initiatief ‘Smart Industry – Dutch Industry fit for the future’. De industriële verkenning is op 7 april 2014 aangeboden aan premier Rutte op de Hannover Messe. Tijdens de World of Technology & Science wordt op 1 oktober 2014 de volgende stap gezet in een seminar met gezaghebbende sprekers.

Dit seminar gaat over de industrie van de toekomst en in het bijzonder de verwachtingen en eisen op het gebied van human capital. Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren verandert de industrie radicaal.

Groeibriljanten

De invloed van groeibriljanten op de economie en de rol van de overheid, de competenties van de werknemers, de veranderende werkgeversrol en ‘Smart Industry’ in de praktijk, komen aan de orde. Mede door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek biedt de ontwikkeling veel kansen voor de industrie.

Uri Rosenthal – voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

AWTI adviseert dat de overheid zich meer moet richten op de groeibriljanten: de ondernemingen, die voor economische groei in Nederland zorgen.  Dit zijn innovatieve ondernemingen met de ambitie en potentie om te groeien, veelal internationaal. De overheid moet deze groeibriljanten centraal zetten en een goede omgeving voor hen creëren, om te groeien. Welke rol spelen werknemers hierbij?

Peter van Lieshout – Raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Welke competenties dienen de werknemers van de toekomst te hebben en hoe moet daarvoor opgeleid worden? Het begint dringend te worden, om aandacht te besteden aan de instituties en de sociale structuren die op langere termijn het verdienvermogen van Nederland bepalen. Er zijn tekenen dat we na de financiële crisis en de eurocrisis in een rustiger vaarwater zijn gekomen, maar dat wil niet zeggen dat de Nederlandse economie zich de komende decennia gestaag zal ontwikkelen. Zo’n ontwikkeling vereist dat de economie zich telkens opnieuw kan aanpassen aan nieuwe mondiale omstandigheden en weet in te spelen op nieuwe kansen.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink – voorzitter FME-CWM

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink bespreekt het technisch personeel van de toekomst en de CAO-vernieuwing. Om succesvol te zijn, zal ook de werkgeversrol anders moeten worden ingevuld. Wendbaarheid is daarbij het devies. Vernieuwing van collectieve arbeidsvoorwaarden is daarom van groot belang.

Dennis Kerkhoven – businessdeveloper De Groene Zaak, gastdocent Nyenrode

Dennis Kerkhoven vertegenwoordigt een inspirerend voorbeeld van een ‘toekomstig’ bedrijf in de Smart Industry. Hij spreekt over Smart Industry als middel, om te zorgen dat wij met slimme inzet van technologie uiteindelijk ook spaarzamer omgaan met onze grondstoffen. Anders denken vereist dan ook anders opleiden en andere competenties.

Meer informatie over het seminar is te vinden op http://trefpuntvoortechnologie.nl/