Slimme aanschaf: led’s, standby-killers en zuinige wasmachines

Nederlandse huishoudens zetten in 2010 massaal de aanval in op hun hoge energieverbruik: bijna de helft van de bevolking heeft voornemens om energie te besparen. Dat blijkt uit een enquête van het Regieorgaan EnergieTransitie.

Voorzitter Theo Walthie van het Regieorgaan is ingenomen met de uitkomst: "Energiebesparen is heel belangrijk. We bouwen die windmolens natuurlijk om vervolgens slim met die energie om te gaan."

Gedrag

Het overgrote deel van de respondenten gaat besparen door het eigen gedrag aan te passen. De verwarming een graadje lager en bewuster omgaan met de wasmachine en droger worden vaak genoemd, net als het uitzetten van apparaten en verlichting. 

Top-3 Zuiniger gedrag (meest genoemd):

  • Verwarming een graadje lager
  • Wassen op lagere temperaturen/korter drogen
  • Minder lampen aan doen/laten, apparaten uitzetten ipv standby  

  

Aanschaf

Tweede opvallende uitkomst van het onderzoek is dat Nederlanders van plan zijn om slimmere inkopen te gaan doen, zoals het vervangen van apparaten door energiezuiniger alternatieven. Verreweg de meest genoemde slimme aanschaf is zuinige verlichting (spaar- en ledlampen), maar daar blijft het niet bij. Ook energiezuinige koelkasten, wasmachines en televisies prijken op de wensenlijstjes.

Top-3 Slimme aanschaf (meest genoemd):

  • Spaarlampen, led
  • Standby killers
  • Energiezuinige wasmachines 

  

Regieorgaan EnergieTransitie

Het Regieorgaan EnergieTransitie is het adviesorgaan dat het kabinet helpt bij zijn beleid om te komen tot een duurzame energiehuishouding en energiebesparing. In het Regieorgaan zijn onderzoeksinstellingen, de overheid, nongouvernementele organisaties en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.