Serieschakelen van mechanische deurveiligheidsschakelaars kan onder bepaalde voorwaarden

Welke oplossing is er voor het serieschakelen van niet-intelligente sensoren als schakelaars?

Vraag
Ik wil drie veiligheidsschakelaars met PLc in serie zetten, maar het resultaat daarvan is dan een veiligheidsniveau PLb. In onze gebruiksaanwijzing adviseren wij de kappen van de machine niet tijdens bedrijf te openen, maar voor het schoonmaken eerst de machine stoppen en de hoofdschakelaar uitschakelen. Feitelijk zou dit dan inhouden dat het voor het PL niveau niet uit maakt of er 2 of 3 (of meer) schakelaars in serie worden geschakeld. Echter om de goede werking van de veiligheidsschakelaars te kúnnen controleren zou juist tijdens bedrijf de kap geopend moeten worden. Dit geeft een tegenstrijdig resultaat. Waarom is er geen onderscheid in kappen voor regelmatige toegang tot de machine/product of enkel voor schoonmaken?
Antwoord
Het hieronder staande antwoord is gebaseerd op onze eigen interpretatie. Op dit moment is er een Technical Report behorend bij de norm EN-ISO 14119 dat hierin een aantal zaken op schrift stelt en verheldert. Dit Technical Report is NPR-ISO/TR 24119; Safety of machinery – Evaluation of fault masking serial connection of interlocking devices associated with guards with potential free contacts”.
Deze NPR bespreekt in hoofdstuk 4 de gevaren van serieschakelen van mechanische deursystemen en geeft in hoofdstuk 6.2 een zogenaamde “Simplified method for the determination of the maximum achievable DC (Diagnostic Coverage)”. Het voert te ver om het hele document te bespreken, maar de belangrijke tabel is hieronder weergegeven. (Antwoord afkomstig van Fusacon BV )
Table 1 provides a simplified approach for the determination of the maximum achievable DC taking into account the probability of masking. If the maximum achievable DC resulting from the application of this table does not meet the required level the more detailed approach given in 6.3 may be more suitable.
Table 1 vraag 4 2018-600