Seminars met diepgang

Net als bij de vorige editie van Electronics & Automation worden ook dit jaar de seminars gratis aangeboden. Dit werpt nu al zijn vruchten af: het aantal voorinschrijvingen voor een seminarbezoek is nog nooit zo hoog geweest. De seminars spelen in op de trends en behandelen actuele onderwerpen binnen de industriële elektronica.

Bezoekers aan Electronics & Automation blijken duidelijk geïnteresseerd in het opdoen en bijspijkeren van kennis. Hierop is door de organisatie en betrokken exposanten ingespeeld, met als resultaat een gevarieerd conferentieprogramma waarbij elk seminar een eigen focus heeft. Tijdens de kwalitatieve lezingen tonen de betrokken exposanten, onderzoeksinstituten en adviesorganisaties hun kennis en deskundigheid. De seminars worden elke ochtend in de congreszalen op de beursvloer aangeboden en starten net voor de opening van de beurs, zodat bezoekers rond lunchtijd de beursvloer op kunnen.

Het seminarprogramma ziet er als volgt uit:

Dinsdag 28 mei

8.30 … 12.10 uur: Traceability (Croesezaal)

8.30 … 13.00 uur: Tomorrow’s Electronics (Croesefoyer)

Woensdag 29 mei

8.30 … 12.30 uur: Wireless (Croesezaal)

8.30 … 12.30 uur: Zelf ontwikkelen of uitbesteden (Croesefoyer)

Donderdag 30 mei

8.30 … 13.00 uur: Reliability (Croesezaal)

8.30 … 12.30 uur: Hoe ver reikt de invloed van de ontwikkelaar (Croesefoyer)

Al deze seminars zijn, na voorregistratie via http://www.eabeurs.nl/, gratis toegankelijk.

Traceren: zicht op het productieproces

Traceerbaarheid was al vereist in applicaties waar een hoge betrouwbaarheid noodzakelijk, en soms zelfs van levensbelang is, bijvoorbeeld in de automotive, aerospace en medische industrie. De noodzaak in andere sectoren, zoals high-end computing of data- en telecommunicatie, wordt nu ook groter.

 • Hoge betrouwbaarheid van de elektronicaproductie vraagt niet alleen om traceerbaarheid van materialen, maar ook van testdata. Testmetingen zijn cruciaal in het productieproces om de kwaliteit van componenten en onderdelen te verifiëren en te borgen. Gert Rietveld (VSL) gaat in op de eisen voor de gebruikte testapparatuur en het gehele testproces
 • Multidisciplinaire teams en beheersing van de productieprocessen zijn essentieel om continu te kunnen verbeteren. Ook de traceerbaarheid van processen en materialen en de daarbij ontstane transparantie spelen een belangrijke rol. Gijs van Dam (Neways Advanced Applications) geeft met enkele voorbeelden inzicht in de mogelijkheden van traceren.
 • Eurocircuits past de traceability-filosofie al jaren toe in zijn producties, aanvankelijk om zelf zicht te krijgen op de eigen productieprocessen. Maar door traceability kan ook de klant. specifieke informatie over zijn product ontvangen, rechtstreeks en automatisch uit het traceability-systeem. Dirk Stans vertelt over de ervaringen.
 • Traceability en effectief beveiligen tegen kopiëren begint bij de PCB-productie, zegt Gerno Seeger (Beta Layout GmbH). RFID helpt bij het creëren van slimme producten die hun nut bewijzen in de hele waardecreatieketen. Seeger belicht de informatie-overdracht in de keten, van PCB-productie tot recycling. Bovendien geeft hij antwoord op de vraag: hoe maak ik van mijn PCB een RFID-transponder?
 • Het koppelen van verificatiedata aan de individuele identificatie van een board maakt een degelijke traceerbaarheid mogelijk. Daarmee kunnen effectieve boards en rejects worden geadministreerd. Louis Orange (DEK, namens Partnertec) laat zien dat verificatie de kans op menselijke fouten en kostbare defecten vermindert, terwijl traceability een waardevol inzicht geeft in het proces.
 • Een materiaal-traceersysteem moet 100% datacollectie en nauwkeurigheid kunnen garanderen. Dat vraagt volgens François Monette (Cogiscan Inc., namens W&S Benelux) om geautomatiseerde data-acquisitie. Een robuust traceability-systeem verhindert ook de productie als nog niet alle benodigde data zijn verzameld, en kan bevestigen dat alle correcte materialen op de juiste locaties zijn tijdens iedere fabricagefase.

De toekomst

Het jaarlijkse Tomorrow’s Electronics Seminar is trendsettend en spraakmakend. Waarmee is de wetenschap nu weer bezig? Met welke nieuwe basistechnologie komt de elektronica-industrie binnenkort naar de markt? Hoe doen de nieuwste jonge ventures het met hun business cases? Voer voor technologen, investeerders, trendwatchers.

Lees hier meer over dit seminar .

FireSwarm

De volledige naam van het seminar op woensdag 29 mei is: ‘Wireless geeft producten een nieuwe dimensie‘. Het toepassen van draadloze communicatie in diverse industriële toepassingen wordt steeds actueler. Een van de gepresenteerde praktijkvoorbeelden is het FireSwarm-project. Dit project, gefinancieerd door Agentschap NL, is uitgevoerd door DevLab en heeft als doel sneller de brandhaarden van bos- en heidebranden te vinden. Onbemande, autonome vliegtuigjes gaan als zwerm de lucht in en sporen met sensoren en camera´s de brandhaarden op.

 • Ons dagelijkse leven en werken is steeds meer afhankelijk van breedbandige mobiele communicatiesystemen en flexibele, herconfigureerbare besturingssystemen. Daar liggen mooie kansen die wel een zorgvuldig systeemontwerp vergen, dat rekening houdt met niet alleen de strikt technische parameters. John Derksen, hoofd Spectrummanagement van Agentschap Telecom, gaat in op de potentiële kwetsbaarheid van draadloze oplossingen. En daarbij komen zaken aan de orde die van belang zijn voor een betrouwbaar werkend wireless concept, vooral op het gebied van regelgeving en spectrummanagement.
 • Bart Hicguet (Rutronik Europe) bespreekt valkuilen bij het maken van een wireless ontwerp.
 • Gert Pauwels (Orange Business Services/Mobistar) geeft antwoord op vragen als: wat heeft een mobiele operator gedaan om M2M mogelijk te maken? Wat is de impact van wireless op producten en diensten, op de organisatie, op de benodigde mankrachtprofielen, op de financiële rapporteringen en op het netwerk?
 • DevLab ontwikkelde de hardware voor de besturing, sensoriek en communicatie in het FireSwarm-project. De vliegtuigjes vormen samen een ‘mesh’ netwerk maar moeten ook informatie uitwisselen met een grondstation. Daarvoor zijn verschillende wireless-technieken ingezet. Andries Lohmeijer (namens DevLab) gaat in op het selectieproces en de gekozen oplossing.
 • Siebren de Vries (Chess ET International) presenteert een praktijkcase over het besturen van verlichting.
 • Herman Tunininga (Salland Electronics) belicht de rol van wireless in relatie tot ontwikkelingen als: Internet of Things, Cloud en Big Data. Wat is de stand van zaken, welke trends zien we in de toekomst en wat is daarbij de rol van draadloze technologie?

Zelf doen… of juist niet

Iedere OEM’er of ontwikkelaar moet keuzes maken bij het ontwikkelen en produceren. Is het verstandig om zelf te produceren? Wat zijn de risico’s van zelf ontwikkelen of uitbesteden? Wat zijn de trends en welke lessen zijn te leren van toonaangevende OEM’ers.

 • Joost Krebekx (Berenschot) geeft een overzicht van trends op het gebied van technologie, duurzaamheid en management in hightech systemen en de hightech industrie tot 2020.
 • Nederland staat in de top 5 van kenniseconomieën in de wereld. Maar is technologische innovatiekracht genoeg als de maakindustrie uit Nederland zou verdwijnen? Tanja van Truijen (Protonic Holland) stelt dat het van belang is dat we niet alleen een kenniseconomie zijn, maar dat ook de maakindustrie vertegenwoordigd blijft.
 • Ontwikkelaars zijn visionairs die durven dromen, bedenken en innoveren. En dan? Ga je zelf dapper met pincet in de ene en soldeerbout in de andere hand stoeien, of klop je toch even aan bij een subcontractor die je uit de nood helpt? Is het in deze tijd van gematigd economisch optimisme zinvol om te investeren in eigen SMD-machines? Via marktanalyse, eigen ervaring en praktische modellen geeft Tom van Tongelen (Essemtec) antwoord op de hamvraag: in- of outsourcen?
 • Productontwikkeling doe je als bedrijf tegenwoordig niet alleen. Een OEM’er richt zich op kernactiviteiten. Maar wat doe je met non-core activiteiten? Wat is de impact van outsourcing en zou het anders kunnen? Roger Hacking (TMC Electronics) presenteert een praktijkcase.
 • Norma opende in 2006 een vestiging in Bandung, Indonesië en liquideerde hem in 2012. Een enerverend proces dat het bedrijf verder heeft gevormd. Onder het motto ‘Nasi Goreng of stamppot’ deelt Stan Oude Mulders (Norma Groep) de ervaringen.
 • De zoektocht naar de ideale toeleverancier voerde Nedap over de hele wereld, maar eindigde uiteindelijk om de hoek. Het Groenlose bedrijf richtte in Neede een eigen productiefaciliteit op, die volgens Ton Scharenborg (Nedap) wél kan voldoen aan de gewenste eisen van flexibiliteit, kwaliteit en prijs.

Hoe betrouwbaar is elektronica?

Het Reliability-seminar is opgezet in samenwerking met de vereniging PLOT (Platform Omgevingstechnologie). Het geeft antwoord op vragen als: hoe betrouwbaar is de elektronica, hoe kun je dit testen en hoe kunnen (versneld) faalmechanismen in het ontwerp worden gevonden?

 • Innovaties op het gebied van elektronica zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van de discipline reliability engineering. Erik Veninga (TNO Technical Sciences) gaat in op beginselen, ontwikkelingen en trends. Daarnaast zegt hij iets over de verschillende vakgebiedsonderdelen en hun inbedding in het ontwikkeltraject van elektronicaproducten.
 • Elk product moet kwalitatief in orde, en voldoende robuust zijn voor de bestemde gebruiksomgeving. Na een overzicht van mogelijke omgevingsbeproevingen schetst Filip Nauwelaerts (Laboratoria de Nayer) voor enkele domeinen welke stressfactoren vooral een rol zullen spelen.
 • Kees Revenberg (Maser Engineering) geeft inzicht in de ontwikkeling van een Reliability Test plan voor nieuwe elektronische componenten. Vanuit de toepassing wordt een programma van eisen gedefinieerd. Daarbij worden bij voorkeur gestandaardiseerde testmethoden ingezet om ook interlaboratoriumuitvoering te waarborgen.
 • Een elektronisch eindproduct moet betrouwbaar worden getest zodat het de klant 100% werkend bereikt. Het initiële printplaatontwerp is hierbij van grote invloed. Peter van Oostrom (Romex) bespreekt de do’s en don’ts bij dat ontwerp en de gevolgen voor de testbaarheid. Ook noemt hij de verschillende beschikbare testtechnieken en de voor- en nadelen ervan.
 • Reliability testing wordt vaak alleen gezien als kostenpost, maar er is een directe link tussen het terugschroeven van de cost of quality en de toenemende mate waarin reliability testing wordt uitgevoerd. Niet enkel het correct functioneren van het product tijdens de garantieperiode (en langer), maar ook hoe het bij de klant arriveert zijn bepalende factoren voor kwaliteitskosten. Dora Deboeure (Barco) biedt inzicht in de reliability tests bij Barco en hoe deze in het designproces zijn geïmplementeerd.
 • Davy Pissoort (FMEC) bespreekt ten slotte de basisprincipes van Halt testing.

Design for Excellence

In het seminar "Hoe ver reikt de invloed van de ontwikkelaar?" worden concrete tips gegeven om het ontwikkelproces te optimaliseren en te kwantificeren. De eerste spreker op dit seminar is Dick van Hees, werkzaam bij chipmachinebouwer ASML. De markt vraagt om steeds complexere producten, geproduceerd met kortere doorlooptijden en hoge kwaliteit. Dit kan volgens ASML alleen als het proces voortdurend wordt verbeterd. Van Hees laat zien hoe ASML hier mee bezig is.

Na de wetenschappelijke invalshoek van Geert Willems (Imec) krijgen bezoekers in zeer praktische lezingen concrete tips en handvatten. Lees hier meer over dit seminar.

Aanmelden voor de seminars kan via deze link