Seminar-spoorboekje WoTS 2016

Kennisoverdracht: dat is een van de belangrijkste pijlers voor innovatie. Met nieuwe kennis zijn nieuwe producten en diensten te bedenken en nieuwe markten aan te boren. Kennis opdoen is voor veel technici dan ook bij uitstek een reden voor een beursbezoek. Kennis op je eigen vakgebied maar mogelijk ook in een van de disciplines waar je nog niet zo goed in thuis bent. De WoTS is daarvoor een ideaal podium, omdat er verschillende branches bij elkaar komen, die – dat staat vast – nu en in de toekomst van elkaars diensten gebruik maken.

Daarom geven we hier ook een compleet overzicht van het omvangrijke congresprogramma, om potentiële bezoekers zo compleet mogelijk te informeren, maar wellicht ook te inspireren. Enkele van die seminars worden kort toegelicht en een paar andere komen elders in deze beurseditie uitgebreid aan de orde. De complete programma’s van alle seminars zijn te bekijken op www.wots.nl; daar is ook een registratiemodule te vinden.

Het conferentieprogramma bestaat uit ruim twintig seminars. De organisatie werkt bij de invulling van de lezingenprogramma’s samen met exposanten en andere verenigingen. Belangstellenden kunnen zich voor de seminars, die alle maximaal een dagdeel duren, aanmelden op http://www.wots.nl/.

Dit zijn alle seminars die van 4 tot en met 7 oktober plaatsvinden op de WoTS:

Dinsdag 4 oktober

09:00 – 12:30 uur: Veiligheidsseminar ‘Labsafety

Zaal Progress (World of Laboratory)

09:00 – 12:30 uur: DNA & Doping

Zaal Quest (World of Laboratory)

09:00 – 12:30 uur: Energy Efficiency – Automatisering

Zaal Expedition, (World of Automation/World of Motion & Drives)

09:00 – 12:30 uur: High Speed Vision Systemen

Zaal Mission 1, (World of Electronics)

Snelle visionsystemen worden ingezet om fouten te vinden, kwaliteit te controleren, inspecteren en analyseren en om het productieproces te versnellen. Jochem Herrmann, president van de EMVA (European Machine Vision Association) en chief scientist bij Adimec opent het programma met de presentatie ‘Vision is everywhere’. Hij neemt de bezoeker mee door het boeiende landschap van (machine) vision. Na een stukje geschiedenis behandelt hij de belangrijkste componenten van een machinevisionsysteem, de huidige stand van de techniek en het belang van standaardisatie voor de industrie. Omdat de ontwikkelingen in hoog tempo verder gaan, behandelt Herrmann ook verschillende trends die de MV-systemen in de toekomst sneller, nauwkeuriger, goedkoper en eenvoudiger toepasbaar zullen maken.

Volgens Erik Seuner van Isotron Systems is machine vision in de loop van dejharen uitgegroeid tot een belangrijke en onmisbare geautomatiseerde beeldverwerkingstechniek in de maakindustrie. Hij bespreekt verschillende technieken en laat zien op welke manier bezoekers meer inzicht kunnen krijgen in hun proces, productierisico’s kunnen minimaliseren, productiviteit kunnen verhogen, onverhoopte stilstandtijden kunnen terugdringen en zelfs imagoschade kunnen voorkomen.

Chris Jorna van Sick geeft een presentatie met als titel ‘Highspeed inline inspection met 3D-vision’. Inspectie en controle worden steeds belangrijker in veel processen in industrie, logistiek, vervoer en veel andere toepassingen. Dat kan zijn om efficiency te maximaliseren, veiligheid te waarborgen of bijvoorbeeld transportkosten te kunnen bepalen en doorrekenen. In al deze toepassingen kan snelle online detectie met 3D-vision een oplossing zijn.

Ohad Zangi van Image Systems vertelt hoe met behulp van high speed camera’s (tot een miljoen frames per seconde) analyses kunnen worden gemaakt. Deze techniek is vooral bedoeld om ‘incidenten’ op te sporen.

De laatste spreker is Jonathan Borremans van Imec, met een presentatie over de eCCD (embedded CCD) Cmos-technologie van Imec voor gevoelige, nauwkeurige en snelle beeldsensoren. De technologie combineert CCD pixels met snelle Cmos on-chip elektronica. Dankzij ruisarme ladingsoverdracht en high speed AD-conversie en datacommunicatie leent deze technologie zich goed voor snelle ‘time delay integration’ toepassingen.

09:00 – 12:30 uur: Vereniging Analisten Pathologie

Zaal Mission 2, (World of Laboratory)

09:00 – 12:30 uur: Cyber Security

Marijke Zaal, (World of Automation /World of Motion & Drives

13:00 – 16:30 uur: Chromatografie

Zaal Quest, (World of Laboratory)

Woensdag 5 oktober

09:00 – 12:30 uur: Energy Efficiency – Mechatronica

Zaal Quest (World of Automation/World of Motion & Drives)

09:00 – 12:30 uur: Analytisch meten in Voeding

Zaal Expedition  (World of Laboratory)

09:00 – 12:30 uur: Elektronica Productie Proces

Zaal Mission 1 (World of Electronics)

Een lage kostprijs, hoge betrouwbaarheid, het liefst zo snel mogelijk en natuurlijk moet het werken. Bij de start van een ontwerp staat functionaliteit vaak voorop en wordt er minder stilgestaan bij productie en betrouwbaarheid. Dit levert achteraf vaak extra werk op om alsnog de produceerbaarheid en betrouwbaarheid ‘in te designen’. De sprekers op dit seminar geven concrete tips om het totale productieproces te optimaliseren. De totale keten moet zorgen voor een tevreden klant.

09:00 – 12:30 uur: Kwaliteit & Controle

Zaal Mission 2 (World of Automation)

09:00 – 12:30 uur: Robotica

Marijke Zaal (World of Automation/ World of Motion & Drives)

Donderdag 6 oktober

09:00 – 12:30 uur: Embedded systems versus PLC

Zaal Quest (World of Electronics)

In dit seminar behandelen vijf sprekers de technologische trends. Thieu Avontuur van Itho Daalderop opent met zijn presentatie ‘Regel de kritieke balans tussen prestaties en kostprijs. Zijn bedrijf is actief op het gebied van ventilatie, warmtepompen en warm water voor de woningbouw. Het onderscheidend vermogen van deze producten komt steeds meer vanuit de regeltechniek. De productie daarvan wordt bewust uitbesteed aan specialisten. Avontuur staat stil bij (vaak tegengestelde) belangen en hoe hij de kritieke balans tussen prestaties en kostprijs regelt.

Adriaan Walraven van TMC Electronics geeft aan dat de werelden van PLC en embedded systeem steeds verder naar elkaar toe groeien. Op het gebied van software-engineering zullen nieuwe ontwikkelingen leiden tot een omgeving waarin functionaliteit wordt gemodelleerd, onafhankelijk van het platform. Vanuit deze modellen kan de software worden gegenereerd naar het zelfgekozen platform. Dat leidt tot veel nieuwe mogelijkheden en het zal volgens Walraven de manier van software-engineering op zijn kop zetten.

Wesley Witteveen van Telerex laat de toegevoegde waarde zien van elektronicamodules, zoals displays. Door modules te gebruiken kan zowel de ontwikkeltijd van embedded systemen worden verkort of de functionaliteit van PLC’s worden verbeterd.

Het programma wordt afgesloten door Gepro Electronics en Engineering Spirit. Zij presenteren een case waarin een embedded oplossing is gekozen en lichten die keuze, de gebruikte techniek en het verloop van het project toe.

09:00 – 12:30 uur: Approach to achieve Industrie 4.0 and Smart Industry

Marijke Zaal, (World of Automation/World of Motion & Drive)

09:00 – 12:30 uur: Point of Care Testing

Zaal Expedition (World of Laboratory)

09:00 – 12:30 uur: Energy Efficiency – Monitoring

Zaal Mission 1 (World of Automation/World of Electronics)

In Nederland is het energienet betrouwbaar te noemen. Netbeheer Nederland onderzoekt dit jaarlijks en stelt dat een klant gemiddeld drie minuten per jaar zonder gas en twintig minuten zonder elektriciteit zit. Diverse datacenters kiezen niet voor niets voor Nederland. Ondanks die positieve constateringen zijn er wekelijks storingen en kunnen bedrijven problemen met spanningsdips en de kwaliteit van de spanning hebben. 

09:00 – 12:30 uur: Kalibreren en Kwaliteit

Zaal Mission 2 (World of Laboratory)

10:00 – 11:00 uur: Hamburgers uit het laboratorium

Zaal Progress (World of Technology & Science)

Prof.dr. Mark Post is hoogleraar Fysiologie en voorzitter van de afdeling Fysiologie aan de Universiteit Maastricht en ontwikkelaar van de eerste kweekhamburger. De belangrijkste onderzoeksinteresse van Mark Post is het maken van levende weefsels voor medische toepassingen (tissue engineering) en voor voedsel. De medische toepassingen zijn gericht op de constructie van bloedvaten die kunnen worden gebruikt als transplantaten voor coronaire bypassoperatie.

Tissue engineering for Food heeft geleid tot de ontwikkeling van gekweekt rundvlees uit skeletspier-stamcellen om een alternatief te creëren voor de traditionele vleesproductie door vee. In zijn lezing vertelt hij over de totstandkoming van dit bijzondere stukje vlees. Wat betekent dit voor de toekomst? Komt er een einde aan alle honger en vreselijke voedseltekorten in de wereld?

13:00 – 17:00 uur: Levensduur en onderhoud op basis van Prognostics & Health Monitoring

Zaal Quest (World of Electronics)

Predictive maintenance en Prognostics & Health Monitoring (PHM) komt bij OEM’ers steeds hoger op de agenda te staan. De verwachting is dat de belangstelling voor dit onderwerp de komende jaren alleen maar groeit. Tijdens dit seminar laten bedrijven als Philips, Plantronics, Siemens en Nedtrain met praktijkcases zien hoe zowel de onderhoudskosten, als het falen is verlaagd.

Bij het ontwerp van machines en instrumentatie wordt veel aandacht besteed aan mogelijke faalmechanismen en worden levensduurvoorspellingen gemaakt. Deze zijn doorgaans gebaseerd op simulaties onder testcondities en kansberekeningen. Bij PHM wordt de daadwerkelijke status van apparatuur gebruikt als input voor modellen om de (resterende) levensduur te voorspellen of nauwkeurig onderhoudsmomenten te bepalen. Met behulp van deze feitelijke operationele gegevens en het verfijnen van de modellen kunnen ook de toekomstige ontwerpen worden geoptimaliseerd. Boudewijn Jacobs van Philips Lighting verzorgt de opening van het seminar en geeft een inleiding over PHM waarbij ook termen als HUMS en CBM uitgelegd worden. Hij bekijkt de standaarden en legt de methodiek van PHM nauwgezet en eenvoudig uit. Ook zal hij vertellen over de toepassing van PHM bij Philips Lighting.

Wan-Jui Lee van NedTrain geeft later in het seminar de lezing ‘Predictive maintenance in real-life: cases and challenges from Dutch Railways (NS)’. Het optimaliseren van de transportcapaciteit en de veiligheid van miljoenen passagiers zijn de twee belangrijkste doelen van de NS. Wan-Jui Lee zal uitleggen hoe health monitoring helpt deze doelstellingen te bereiken en hoe het daarnaast zorgt voor de vermindering van onderhoudskosten. Hij behandelt cases over het toepassen van health monitoring (sensor) systemen zowel op het spoor als in de trein.

Vrijdag 7 oktober

10:00 – 11:00 uur: Disrupties in Technologie en Maatschappij

Zaal Progress (World of Technology & Science)

De technologische ontwikkelingen gaan zeer snel en nieuwe mogelijkheden doen hun intrede. Robots vinden we al veel in de industrie en komen ook in de agro/food sector steeds meer voor. De maatschappelijke uitdaging is niet alleen hoe om te gaan met de acceptatie en de exploratie van de mogelijkheden, maar ook na te denken over de consequenties ervan. Wat kunnen de cross-overs opleveren en hoe versnellen we dat?

09:00 – 12:30 uur: Online Monitoring & Maintenance

Zaal Quest (World of Electronics)

Het op afstand monitoren en managen wordt steeds vaker toegepast: bijna overal waar mensen nodig zijn om zaken te controleren of onderhoud te plegen kan er met sensoren en juiste verbindingen een efficiëntieverbetering plaatsvinden. De sprekers op dit seminar staan stap voor stap stil bij de keuzes die dan moeten worden gemaakt. De eerste is Coen Sanderink van de Brabantse Ontwikkelings Maastchappij. Hij vertelt vanuit praktijkervaring hoe voorspellend onderhoud je businessmodel kan versterken.

Sander Kool van Engineering Spirit bespreekt daarna het belang van een goede, betrouwbare draadloze verbinding. Wat zijn mogelijkheden en wat zijn risico’s? Encryptie, authenticatie en andere aandachtspunten voor een goede beveiligde verbinding komen in zijn presentatie ook aan bod.

Jan Stegenga (Stichting Incas3) legt uit hoe het sensorsysteem beheersbaar en betrouwbaar blijft. Wat komt er allemaal kijken bij het beheren van een sensornetwerk waarvan de nodes niet toegankelijk of te talrijk zijn voor onderhoud?

Erik van Hilten van National Instruments gaat dieper in op de mogelijkheden die er zijn om analytische modellen te gebruiken om data te analyseren en zo proactief opkomende afwijkingen te voorspellen en om te zetten naar aanbevelingen.

Om een grote hoeveelheid informatie krachtig te presenteren is datavisualisatie een sterk middel. Voor Gert Franke van Clever Franke is datavisualisatie van complexe informatie dagelijkse kost. Hij geeft tips en gunt zijn toehoorders ook een blik in de toekomst van datavisualisatie.

Thomas Wagenveld van Alflex Technologies sluit het seminar af met een praktijkvoorbeeld waarbij alle aspecten van online monitoring & maintenance nog eens aan bod komen.

09:00 – 12:30 uur: KNCV Studenten Seminar

Zaal Mission 1 (World of Laboratory)

09:00 – 12:30 uur: Werkgroep Scheidingsmethoden SAC

Marijke zaal (World of Laboratory)

http://www.wots.nl/