Seminar ‘De consequenties van de energietransitie op elektronica ontwikkeling en installaties’

Op de beursvloer van Electronics & Applications 2021 vindt op woensdag 29 september het seminar ‘De consequenties van de energietransitie op elektronica ontwikkeling en installaties’ plaats. Van 9.00 tot 12.15 uur draait het in deze bijeenkomst om de kansen en mogelijkheden van energietransitie. De ontwikkeling van energiezuinige producten en de efficiënte inrichting van installaties zijn onderwerpen die uitgebreid aan bod komen.

Vijf partijen vertellen in evenveel presentaties over de (on)mogelijkheden van de energietransitie. De seminars zijn bedoeld voor elektronicaontwikkelaars en installateurs. Het programma is nog niet volledig ingevuld. Wat al bekend is:

Enexis verzorgt de eerste presentatie. In ‘Uitdagingen van de energietransitie’ komen de uitdagingen waar de sector voor staat aan bod. Houd onze website en socialemediakanalen in de gaten om in een later stadium meer te weten te komen over de invulling van deze lezing en wie deze presentatie geeft.

De tweede presentatie komt van C.N. Rood. In ‘Zijn alternatieve energiebronnen een bedreiging voor onze Power Quality?’ gaat een nog niet bekende spreker in op de effecten die nieuwe energiebronnen kunnen hebben op de kwaliteit van het netwerk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden belicht men welke problemen zich kunnen voordoen op aangesloten randapparatuur.

Bert van den Berg van 3T en Jan Lenssen van Cooll gaan in hun Engelstalige presentatie ‘(electronic) Development of the next step energy efficient heat pump’ dieper in op warmtepompen en CO2-reductie. 3T ontwierp de elektronica voor een nieuw (proto)type warmtepomp. In deze presentatie komt de werking van deze installatie uitgebreid aan de orde.

Na een korte pauze is de beurt aan Marcel Hogenes. Namens GMC Instrument vertelt hij in zijn presentatie ‘Testen van Laadpalen’ over de werking van laadpalen. Wat hoort er in zo’n systeem te zitten en wat is het effect ervan op de infrastructuur? De verschillende normen zullen de revue passeren. Ook gaat hij in op wat een eigenaar of beheerder dient te verzorgen met betrekking tot onder andere elektrische veiligheid.

De afsluitende presentatie komt van Karlo Rossing van Keuringservice Nederland. Namens GMC Instruments vertelt hij over zonnepanelen in zijn sessie ‘Testen van zonnepanelen’. In deze sessie gaat hij onder meer in op de groei van het aantal zonnepanelen en wat dat voor consequenties heeft op de beschikbare hoeveelheid Wp. en het eigen gebruik. Ook komt aan bod waar de eigenaar aan moet voldoen met betrekking tot elektrische veiligheid.

Aanmelden kan via deze link.