Safety Event 2018-II: CE markering en juridisch management

Het Safety Event is op weg naar het tweede lustrum. Een heugelijk feit. Maar machineveiligheid in al haar facetten is en blijft een serieuze aangelegenheid. Het thema van de negende editie die komende 8 mei in het Evoluon in Eindhoven wordt gehouden is niet voor niks ‘van risicoanalyse tot aansprakelijkheid’.

Natuurlijk zijn niet alle arbeidsongevallen allemaal op te hangen aan zoiets als machineveiligheid. Maar als we het daar dan wel over hebben, waarom zouden we dan niet meteen bij het begin beginnen: het ontwerp. Na de opening door dagvoorzitter Paul Hoogerkamp, bekend deskundige op het gebied van machine- en productveiligheid, volgt om 9.30 uur ‘Machine Safety Engineer & Consultant’ Jeroen Heijkants van D&F Consulting met de eerste plenaire voordracht van de dag: Praktische integratie van CE-markering in het ontwerpproces.

In het ontwerpproces wordt vaak geworsteld met functionaliteit en de ‘compliance’ van het ontwerp met de Europese Richtlijnen. De focus ligt met name op de functionaliteit van het ontwerp en het halen van deadlines. Door veiligheid & regelgeving (CE) volledig te integreren in het ontwerpproces is er geen sprake van prioritering, maar wordt het simpelweg de ‘Way of Working’.

Om dit te bereiken, is een gedegen aanpak van CE noodzakelijk. In deze lezing wordt door de spreker vanuit eigen ervaring een aantal aspecten hiervan toegelicht:

  • Hoe bereik je commitment over CE van de stakeholders?
  • Hoe kun je CE praktisch integreren in elke fase van het ontwerpproces?
  • Hoe realiseer je uitrol en onderhoud ervan in de organisatie?

Ook wordt door Heijkants uitgebreid aandacht besteed aan de vraag: Hoe zorg je dat de klant de juiste CE-informatie voor gebruik krijgt?

In strijd met de wet

Binnen het thema ‘van risicoanalyse tot aansprakelijkheid’ is het logisch dat ook aandacht wordt besteed aan juridische gevolgen als het niet helemaal loopt zoals het hoort. Maar wie is nu waar voor verantwoordelijk? En hoe zit dat bijvoorbeeld in de bouw. Pim Herber, jurist Bouwrecht bij Juridisch Management Nederland, volgt even na 10.00 uur met zijn voordracht ‘De juridische gevolgen van bouwen in afwijking van wet- en regelgeving’. Want de spreuk ‘Iedereen wordt geacht de wet te kennen’ geldt ook voor een opdrachtnemer in de bouw. Maar hoe dient een opdrachtnemer te handelen als een opdrachtgever opdracht geeft om een installatie te bouwen, die in strijd is met een geldende wetgeving of normen? Herber gaat aan de hand van een praktijkcase in op de volgende onderwerpen:

  • Wat is de functie van een UAV-contract (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties) in de bouw?
  • Kan een opdrachtgever (OG) zijn opdrachtnemer (ON) orders en aanwijzingen geven?
  • Geldt er voor ON een ‘waarschuwingsplicht’ richting OG bij risico’s?

En hoe moet je als opdrachtnemer eigenlijk handelen als de opdrachtgever een waarschuwing bewust negeert? Wat zegt het Wetboek van Strafrecht daar nu over?

Zin en onzin

Na de ochtendpauze gaat om 11.20 uur het plenaire programma verder met Henrie Verwey (Verwey Safety Services). Hij behandelt de ‘Zin en onzin van een risicobeoordeling van een machine’. Voor techneuten is het vaak lastig om een risicobeoordeling van een machine op te stellen. Ze zijn gewend om zaken tot achter de komma uit te rekenen en vinden het inschatten van risico’s meestal vaag en subjectief. Maar wat is nu eigenlijk het doel van een risicobeoordeling en hoe stel je een goede risicobeoordeling op? Welk model voor risico-inschatting kun je het best gebruiken? En hebben PL en SIL nu ook nog een relatie met risicobeoordeling?

Lees verder over de aansprakelijkheid van ontwerpers en machineafschermingen.

Het programma en aanmelden