RoHS, inspecties en verantwoordelijkheid in de elektronica-industrie

Op dinsdagochtend 28 september vindt tijdens HET instrument in zaal G107, congrescentrum Amsterdam RAI, het congres ‘RoHS, inspecties en verantwoordelijkheid in de elektronica-industrie’

De Europese wetgeving betreffende het uitbannen van gevaarlijke stoffen is op 1 juli 2006 in werking getreden. De elektronica-industrie heeft wereldwijd miljarden geïnvesteerd om RoHS-compliant producten te kunnen realiseren en de inspectie komt op gang. Wat betekent dat voor de

bedrijfsketen? Een importeur in de EU of een opdrachtgever van elektronicaproductie is

volgens de wetgeving ‘producent’. Komen de producten door de inspectie van VROM heen? Het congres beantwoordt brandende vragen

 

Programma

08.55 – 09.00 Opening dagvoorzitter (Paul Petersen)

 

09.00 – 09.30 Waar moet ik aan voldoen?

Sinds 1 juli 2006 is het verboden bepaalde zware metalen te gebruiken in elektr(on)ische apparatuur. De VROM-Inspectie is belast met het toezicht op het Besluit beheer Elektrische en Elektronische Apparatuur (BEEA). Tijdens deze presentatie wordt duidelijk hoe de handhaving werkt en wordt kort ingegaan op de resultaten van afgelopen jaren

VROM-Inspectie, Roel Feijen

 

09.30 – 10.00 Testen van producten op RoHS compliancy

Producten met elektronicatoepassing dienen te voldoen aan RoHS. Daarvoor moet op componentniveau onderzoek zijn uitgevoerd. De RoHS valt onder verantwoordelijkheid van

de importeur en onderzoek kan door TÜV Rheinland Nederland uitgevoerd worden. De testen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd en geïnterpreteerd . Kortom,

voldoet screening ja/nee.

TÜV Rheinland Nederland BV, Jan Maat

 

 10.15 – 10.45 Benchtop Micro-EDXRF Spectrometer as versatile tool for RoHS and WEEE

compliance testing

Energy Dispersive XRF is een gangbare elementaire analysetechniek voor het controleren van RoHS-compliantie en houdt rekening met de noodzakelijke detectielimieten. De RoHS-richtlijn is nogal gecompliceerd, in die zin dat er een variëteit aan iotzonderingen bestaat waarbij de verboden materialen toch mogen worden gebruikt.  

EDAX/Ametek, Andreas Wittkopp

 

10.45 – 11.15 Hoe test je de betrouwbaarheid van RoHS compliant producten?

De RoHS wetgeving heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in producten en processen. Niet alleen betreft het loodvrij solderen, maar ook het uitfaseren van materialen, gebruik van nieuwe/gerecycelde materialen, EG richtlijnen voor ecologisch ontwerp en de roep om een integrale benadering. Wat betekent dit voor de betrouwbaarheid van onze producten? Nieuwe faalmodes gaan domineren, nieuwe testen moeten gedaan worden en tot welke ontwerprichtlijnen leidt dat vervolgens? Deze aspecten zullen worden belicht vanuit het betrouwbaarheids- en productperspectief.

Tonalite BV, Harry Roossien

 

11.30 – 12.00 RoHS: Uitdagingen voor de elektronische toeleveringsketen

RoHS heeft belangrijke gevolgen voor de elektronische toeleveringsketen. Elke schakel van de keten en elke afdeling van het bedrijf dient maatregelen te treffen. De toeleveringsketen is hiervan nog steeds onvoldoende doordrongen. Dit leidt tot ernstige kwaliteits- en betrouwbaarheidsproblemen. De presentatie schetst de impact van RoHS op de toeleveringsketen, de mogelijke gevolgen en de tetreffen maatregelen.

IMEC, Geert Willems

 

12.00 -12.30 Presentatiesdiscussie

Discussie met sprekers en aanwezigen, geleid door dagvoorzitter, over het thema RoHS inspecties en ieders’ verantwoordelijkheid.

 

Kijk voor meer informatie op de website van HET Instrument 2010