RoHS gaat om eigen verantwoordelijkheid

Op1 juli 2006 begon er voor de elektronica-industrie wereldwijd een nieuw tijdperk: voortaan moest er RoHS-compliant worden geproduceerd. Lood, zeswaardig chroom en verschillende kunststoffen mochten volgens de wet niet langer worden gebruikt. De keten heeft wereldwijd zijn verantwoordelijkheid genomen. Daar waren grote investeringen voor nodig. Tegelijkertijd zijn er nog steeds bedrijven die erop gokken dat het hun tijd wel zal duren.

De handhaving van de RoHS-wetgeving ligt bij VROM. Die inspecteert. Paul Petersen, IE-branchmanager bij FHI, merkt daar over op: "Inderdaad weten bedrijven wel dat er inspecties zijn, alleen… sommigen hebben zoiets van ‘zolang je niet door rood rijdt, wie doet me wat…?".

 Eigen verantwoordelijkheid

"In 2005, toen wij een eerste RoHS-event organiseerden, hebben we gezegd: het gaat niet alleen om wetgeving, het gaat ook om de marketing. Nu gaan we weer een stapje verder en praten we over ‘eigen verantwoordelijkheid’. Niet als dooddoener, maar heel praktisch. Stel dat je denkt binnen de uitzonderingen te vallen, of dat je met je archief vol papieren wel gevrijwaard zult zijn, of dat je toch niet zult worden gecontroleerd…  We weten van gevallen waarin de toeleverancier garandeerde dat zijn producten RoHS-compliant waren. VROM deed een test: helemaal niet RoHS. Dus je kunt voor je gevoel wel die hele papierwinkel hebben afgehandeld, maar dat zegt niet alles… We willen er nu echt diep erop ingaan. Wat is je verantwoordelijkheid en wie in de keten zijn er allemaal bij betrokken? Hoe word je goed geïnformeerd op dit vakgebied?"

Een must

"Alleen al als het om testen gaat, moet je je niet gek laten maken. Dan heb ik het niet over de reliability-testen, maar puur of een product RoHS-compliant is of niet.  Doe ik het per deel, per homogene laag, shredded, met handmeters enz.? Op ons RoHS-congres op dinsdagochtend 28 september gaan TÜV Rheinland en Edax daar op in. En VROM Inspectie geeft aan wat ze doet op het gebied van handhaving. Alleen daarom al is dit seminar een must."