RoHS- en WEEE-links

Links naar RoHS-informatiebronnen

Stichting RTA (Recycling Technologische Apparatuur) is opgericht voor alle Nederlandse producenten en importeurs van professionele elektrische of elektronische apparatuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de collectieve mededelingen rond de nieuwe richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Deze nieuwe richtlijn is voor iedere producent of importeur van elektronische of elektrische apparatuur op 13 augustus 2005 in werking getreden.
http://www.stichtingrta.nl/

De Europese wetgeving Restriction of Hazardous Substances directive (RoHS) roept bij ondernemers veel vragen op. Welke producten vallen precies onder de wetgeving, hoe moet het product eventueel worden aangepast, blijft het betrouwbaar? Om ondernemers bekend te maken met de nieuwe wetgeving organiseerden FHI, de Koninklijke Metaalunie en dertien exposerende bedrijven op 23 november 2005 een congres in de evenementenhal Gorinchem. In de presentaties werden vijf thema’s behandeld: wetgeving, markt, productanalyse, design en realisatie van nieuwe producten.
www.fhi.nl/rohs

Elfnet (the European Lead-Free soldering Network)  is een Europees researchnetwerk van nationale organisaties, technische deskundigen en de industrie. Elfnet biedt een platform voor de coördinatie, integratie en optimalisering van research om Europese elektronicaproducenten te helpen bij het realiseren van maatregelen om te voldoen  aan de RoHS-wetgeving.
http://www.europeanleadfree.net/

Bob Willis is een Engelse deskundige op het gebied van loodvrij solderen. Op zijn site zijn tips, adviezen en technieken te vinden, evenals het ‘defect of the month’
http://www.leadfreesoldering.com/

 Farnell InOne heeft een internetsite gebouwd met informatie over de geleverde RoHS-producten. Daarnaast zijn op deze site vele tips en toelichtingen te vinden, waaronder bijvoorbeeld een ‘Stap-voor-stap gids’ voor de invoering van RoHS.
http://www.rohs.info/
Download de ‘Step-by-step guide’