RoHS, besluiten, regelingen en aanbevelingen

Enkele downloads met achtergronden over het RoHS-besluit.

Welke apparaten vallen onder het Besluit/Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur?

 Reikwijdte_definitieve_vs_25102005.

Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur

 kb340.

En de handhaving? Download het RoHS Enforcement Guidance Document

 RoHS Enforcement Guidance Document-v.1 May 2006.

Links
Websites over RoHS en WEEE

(1) iNEMI-aanbevelingen voor loodvrije productie

 inemi021606.

(2) iNEMI aanbevelingen voor loodvrije productie

 inemi2.