Robotics Association Benelux opgeheven, keurmerk blijft bestaan

De Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Robotics Association Benelux (RAB) heeft in een bijzondere vergadering met meerderheid van stemmen besloten de RAB op te heffen.

 Aan de opheffing ligt een verschil van mening over de toekomstige koers van de RAB ten grondslag. De leden zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan.

De Stichting RAB Robotics Safety Mark is een aparte entiteit en  de opheffing van de RAB heeft formeel geen impact op deze stichting