Risico’s voorkomen en verminderen

Centraal Beheer Achmea is kennispartner van de Industriële Week 2012. Mirelle van Gemert, segment manager ‘Handel en Industrie’ bij de verzekeraar, vertelt wat een bezoeker van de Industriële Week kan leren als het gaat om het voorkomen en verminderen van risico’s.

Centraal Beheer Achmea heeft samen met VNU Exhibitions onder 700 ondernemers een onderzoek uitgevoerd naar trends en ontwikkelingen in de industrie Het resultaat van dit onderzoek, het boek ‘Trends en kansen in de industrie 2012/2013′, is te bemachtigen door op het event de bezoekersbadge te laten scannen bij één van de drie promotiepunten van Centraal Beheer Achmea op de Industriële Week.

Over de inhoud van het boek, dat op de openingsdinsdag officieel zal worden gepresenteerd, kan Mirelle van Gemert, een kleine maand voor aanvang van het event, nog niet veel kwijt: "We zijn bezig met de laatste reviews. Maar het is echt een boek voor en door ondernemers: wat kunnen ze van elkaar leren; welke tips hebben ze voor elkaar? Wat gebeurt er in de wereld om ons heen, wat merken ondernemers daarvan, en hoe gaan ze daar mee om? Wat is bijvoorbeeld het effect van een krimpende orderportefeuille op risico’s en aansprakelijkheid?", aldus de segment manager ‘Handel en Industrie’ bij Centraal Beheer Achmea.

Kennisoverdracht

Net als begin dit jaar bij de Esef/Technishow ligt de focus van Centraal Beheer Achmea op kennisoverdracht op het gebied van operationele risico’s. "In de industrie is al heel veel wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid, maar vooral in het mkb-segment zien we dat het heel lastig is voor ondernemers om met al die regeltjes om te gaan. Het risicobewustzijn is er absoluut, maar de praktische invulling van ‘hoe kan ik het nu daadwerkelijk in mijn bedrijf doorvoeren’, dat ontbreekt er nog wel eens aan. Ook het kostenaspect zien we in deze tijden van economische tegenwind meer naar voren komen.

We kunnen hier toegevoegde waarde bieden door samen met ondernemers te kijken hoe dat op een praktische manier kan worden ingevuld. Dat zijn zeker niet alleen verzekeringsoplossingen, maar ook adviezen op het gebied van de bedrijfsvoering, aanpassingen van bepaalde processen of aanbrengen van beveiligingen om risico’s te verkleinen of te vermijden. Hierbij kijken we breed, naar alle operationele risico’s, van brand en diefstal tot productaansprakelijkheid en ongevallen van werknemers."

Workshop

Concreet is er tijdens het event de mogelijkheid om de in samenwerking met TNO ontwikkelde workshop ‘Minder faalkosten, meer kwaliteit en veiligheid met lean’ te volgen. Orders moeten steeds sneller worden geleverd, tegen een scherpere prijs en het liefst nog betere kwaliteit. Ontwikkelingen die hoge eisen stellen aan het productieproces: snel en wendbaar produceren met korte doorlooptijd en minder faalkosten. TNO en Centraal Beheer Achmea bieden praktische handvatten tijdens de workshop om dit te bereiken zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid

Bedrijfscontinuïteit

Preventie, het beperken van risico’s is voor zowel bedrijf als verzekeraar gunstig. Mirelle van Gemert: "Als verzekeraar ben je gebaat bij minder schadegevallen, maar ook als bedrijf zit je, ook al ben je verzekerd, niet te wachten op een calamiteit: met alleen geld heb je nog niet je bedrijf terug."

"Een hard cijfer wat dat betreft is dat bij grote calamiteiten na één jaar 65% van de getroffen bedrijven niet meer bestaat. Bedrijven zijn zich daar terdege van bewust, maar het is vaak nog een te grote stap om adequate maatregelen te nemen om de bedrijfsvoering aan te passen, risico’s te verminderen. Door onze specifieke kennis beschikbaar te stellen helpen we de bedrijven om die stap te zetten. Het begin van die stap is erg gemakkelijk: kom naar de Industriële Week."

De Industriële Week vindt plaats van 2 … 5 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht