ResilientSociety platform bundelt krachten in strijd tegen Covid-19

De Nederlandse overheden, universiteiten, bedrijven en tal van publieke en private partners lanceren het Covid-19 ResilientSociety platform. De partners streven ernaar om met hun gezamenlijke inspanningen zo effectief mogelijk en zonder duplicatie een zo groot mogelijke impact te creëren. Via het platform hebben zij samenwerkingssoftware en ervaren moderators tot hun beschikking.

Ga naar het platform

In de Covid-19-crisis neemt de snelheid waarmee (eco)systemen moeten reageren enorm toe. Samen zoeken de partners in het platform manieren om urgente knelpunten en toekomstige vraagstukken op te lossen. Onderzoekers, zorgprofessionals, de maakindustrie en overheden zoeken elkaar hier actief op, online in onze anderhalve-meter samenleving.

Deelnemers aan de Covid-19 crisisrespons kunnen via het platform hun expertise aanbieden of een uitdaging aandragen voor mogelijke oplossingen. Voorbeelden van aandachtsgebieden zijn medische apparatuur, mobiliteit & logistiek, voedselvoorziening en digitale veiligheid. Een team van experts beoordeelt elke inzending en geeft feedback over de volgende stappen. Het is ook mogelijk om aan te sluiten bij de Resilient Society als partner om middelen (kennis, productiefaciliteiten) aan te bieden en deel te nemen aan co-creatie sessies.

Nieuwe, relevante en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten worden via het platform gepresenteerd zowel voor Nederlands als internationale partners, open-source of als business case.