Reanimatie voor uw RI&E

In veel bedrijven is een RI&E niet meer dan een rijtje risico’s. Het bevat geen Plan van Aanpak met concrete maatregelen.

Een dergelijke RI&E is een dood instrument, zegt Huib Arts, bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor arbeidshygiëne. Maar hieronder legt hij ook uit hoe je hem weer tot leven kunt wekken.
Is de werkdruk te hoog? Maakt de machine te veel herrie? Hebben werknemers last van houtstof? Het zijn allemaal zaken die de werkgever moet optekenen in de RI&E. Logisch, want dat zit al besloten in de afkorting: risico inventarisatie en -evaluatie.
 
Logisch. Dus houden veel werkgevers zich er strikt aan – volgens sommigen te strikt. Luister bijvoorbeeld naar Huib Arts, projectleider werkgroep Nieuwe generatie RI&E-instrumenten. En luister naar de stelling die hij zal onderbouwen tijdens de Dag van de Preventiemedewerker op 30 juni: bij het opstellen van een RI&E, moet je niet denken in risico’s maar in beheersmaatregelen.
 
Want volgens Arts blijft de RI&E vaak beperkt tot een lijst met gebreken. ‘Er is weinig aandacht voor de manier waarop het risico moet worden beheerst’ zegt hij. ‘Het zou beter zijn als je, in plaats van een RI&E, een BI&E opstelt, een Beheersmaatregelen Inventarisatie & Evaluatie. Zo’n BI&E heeft namelijk een concreter Plan van Aanpak.’

Omkering

Want dat Plan van Aanpak bij de RI&E is nu vaak krachteloos. ‘Vaak vormt het een omkering van het probleem’, zegt Arts. ‘De machine maakt te veel lawaai, dus we moeten ervoor zorgen dat hij minder lawaai maakt. Maar dat is natuurlijk geen plan, en ook geen aanpak.’
 
Een BI&E maakt het volgens hem veel concreter. ‘Hoe is die herrie precies aangepakt en hoe kan dat beter? Voorzie je zo’n machine van een geluidsdemper? Kies je voor omkasting? Of trek je er wat extra geld voor uit en koop je een heel andere machine?’
 
En daarmee houdt het niet op. ‘Met een BI&E maak je ook duidelijk wie voor de maatregelen verantwoordelijk is’, zegt Arts. ‘Je ziet nu vaak dat alles tussen wal en schip verdwijnt omdat niemand het initiatief neemt om het op te pakken. Dat is ook geen wonder, want soms kost zo’n initiatief geld. En er is nergens vastgelegd wie daar budget voor vrij moet maken.’

Bron: Arbo-online, lees hier verder