REACH: Verbod op zeswaardig chroom in aantocht

Chrioomtrioxide en chroomzuur worden naar alle waarschijnlijkheid in september verboden. Dat verbod wordt dan twee jaar later van kracht.

Het Europese Chemicaliën Agentschap ECHA heeft dertien stoffen aanbevolen voor opname in Annex XIV (autorisatielijst) van de REACH Directive. Stoffen die voorkomen op de Annex XIV lijst mogen niet meer worden gebruikt in Europa, tenzij het bedrijf voor het gebruik van deze stoffen een ontheffing (autorisatie) heeft gekregen.

ECHA is een publieke consultatie gestart. De dertien stoffen zijn gekozen uit de  Kandidatenlijst, die fungeert als een voorportaal voor Annex XIV. De stoffen chroomtrioxide en chroomzuur worden veel toegepast in de technologische industrie. Voor veel van die toepassingen is er geen vervangende stof beschikbaar.

Advies FME

FME raadt bedrijven die chromaten gebruiken aan hun bezwaren in te dienen bij ECHA. De termijn loopt af op 14 september 2011. Bezwaarformulieren, dossiers en achtergrondinformatie kunt u vinden op de site van ECHA.
 

Worst case scenario

FME acht de kans zeer groot dat zeswaardig chroom verboden zal worden. Autorisatie is een tijdrovende, complexe en kostbare zaak. Hierbij zullen de fabrikant van de stof en de gebruikers intensief moeten samenwerken. Het Duitse chemiebedrijf Lanxess is de ‘Lead Registrant’ van chroomtrioxide bij ECHA.
 

Internationaal consortium

Lanxess heeft tijdens een bijeenkomst voor haar klanten en (eind) gebruikers de voorbereidingen getroffen om een chroomconsortium van chemiebedrijven en gebruikers voor de autorisatie van chromaten in het leven te roepen.
FME verwacht dat deelname aan dit internationale chroomconsortium op termijn de enige manier is om autorisatie te verkrijgen.

Nationaal platform

FME heeft samen met de Vereniging Oppervlaktebehandeling Metalen (VOM) een kennisplatform opgericht om de belangen van Nederlandse bedrijven te behartigen.

Advies FME

FME raadt bedrijven die chromaten gebruiken aan hun bezwaren in te dienen bij ECHA. De termijn loopt af op 14 september 2011. Bezwaarformulieren, dossiers en achtergrondinformatie kunt u vinden op de site van ECHA.
 

Worst case scenario

FME acht de kans zeer groot dat zeswaardig chroom verboden zal worden. Autorisatie is een tijdrovende, complexe en kostbare zaak. Hierbij zullen de fabrikant van de stof en de gebruikers intensief moeten samenwerken. Het Duitse chemiebedrijf Lanxess is de ‘Lead Registrant’ van chroomtrioxide bij ECHA.
 

Internationaal consortium

Lanxess heeft tijdens een bijeenkomst voor haar klanten en (eind) gebruikers de voorbereidingen getroffen om een chroomconsortium van chemiebedrijven en gebruikers voor de autorisatie van chromaten in het leven te roepen.
FME verwacht dat deelname aan dit internationale chroomconsortium op termijn de enige manier is om autorisatie te verkrijgen.
 

Nationaal platform

FME heeft samen met de Vereniging Oppervlaktebehandeling Metalen (VOM) een kennisplatform opgericht om de belangen van Nederlandse bedrijven te behartigen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met drs.ing. Rob van Beek via T (079) 353 12 36 of E robert.van.beek@fme.nl

Bron: FME