REACH-IT en IUCLID worden geactualiseerd

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gaat eind mei een nieuwe versie van de software IUCLID 5 (International Uniform Chemical Information Database) lanceren.

Daarna zal een nieuwe release van REACH-IT verschijnen. Later dit jaar gaat het ECHA meer informatie over chemische stoffen publiceren.
De nieuwe IUCLID 5.4-release zal vooral veranderingen met zich meebrengen in de manier waarop bepaalde stofinformatie in het Chemical Safety Report (CSR) is ondergebracht. Bovendien zal bepaalde informatie in het veiligheidsinformatieblad publiek toegankelijk worden. Als voortzetting van de IUCLID 5-update zal er in de zomer een nieuwe versie van REACH-IT worden gelanceerd. Deze versie zal uitsluitend IUCLID5.4-dossiers accepteren.
Bron: ECHA, Chemiezone
Meer info, klik hier.