Rapport Arbeidsinspectie Voorkomen Ongevallen

Onlangs publiceerde de Arbeidsinspectie een rapport met daarin de resultaten van het inspectieproject ‘Voorkomen Ongevallen in kleine bedrijven’

Dit is een project in het kader van het programma ‘Voorkomen Ongevallen’. De inspecties hebben plaatsgevonden in de periode mei 2010 – april 2011.
Klik hier  om het rapport te downloaden.