‘Push me!’

Technologie en kunst raken steeds meer verweven. Beeldende kunst inspireert al zoekende en is een motor voor innovatie. Het vereist een brede technische kennis om creatieve ideeën om te zetten in producten, maar ook in kunstwerken.

Technologie en kunst raken steeds meer verweven. Beeldende kunst inspireert al zoekende en is een motor voor innovatie. Het vereist een brede technische kennis om creatieve ideeën om te zetten in producten, maar ook in kunstwerken.

‘Push me!’ heeft te maken met verbinden, communiceren in een innovatieve abstracte vorm. Het staat opgesteld als symbolische verbinding tussen twee hallen van Het Instrument. Het leuke van dit werk is dat je zowel ingrijpt in de fysieke ruimte als in de virtuele ruimte, in ‘Cyberspace’. De vele knopjes nodigen uit tot interactie. Het kunstwerk kan zich op meer plaatsen tegelijk manifesteren.

Bedenker Paul Klotz schrijft zelf over ‘Push me!’:

"Communicatie vindt in het huidige tijdperk plaats via instant berichten op allerlei devices. Parallel aan deze ontwikkeling zien we dat het nut van kunst en cultuur ter discussie wordt gesteld. ‘Push me!’ is in dit klimaat tot stand gekomen. ‘Push me!’ is een laagdrempelig platform dat mensen op een onconventionele manier met elkaar verbindt. Het is een nieuw medium waar gebruikers zelf inhoud aan mogen geven en waar eigen conventies ontstaan. Een formatie van tactiele lichtgevende tegels is realtime gekoppeld aan een identieke opstelling die zich fysiek op een andere plek bevindt. De kleuren van de beeldpunten fungeren als een soort hightech rooksignalen en zijn door gebruikers eenvoudig zelf te bepalen. Door de schaalbaarheid van het concept kunnen mensen over heel de wereld met elkaar verbonden worden door middel van kunst."

‘Push me!’ is geïnitieerd door Paul Klotz (LED-Art) en gerealiseerd in nauwe samenwerking met KITT Engineering (techniek) met als hoofdsponsor de Provincie Overijssel.

Meer informatie: http://www.push-me.nl/