Procesveiligheid of machineveiligheid?

Wanneer valt iets onder procesveiligheid en wanneer onder machineveiligheid?

Een procesinstallatie bestaat vaak uit procestechnische equipment en voor een deel ook uit machines (bijv. tank met roerwerk). Wanneer moet nu gebruik worden gemaakt van IEC 61511 (SIL voor procesveiligheid) en wanneer van de IEC 62061 (SIL voor machineveiligheid) of eventueel EN-ISO 13849 (Performance level voor machineveiligheid)?

Voorbeeld:

Een tankwagen wordt aangekoppeld aan een tank met een chemische (gevaarlijke) stof. Mogelijk gevaar is dat de slang losschiet.

Vraag:
Valt dit onder procesveiligheid of onder machineveiligheid?

Antwoord:
Het maakt niet uit voor de machine- of procesveiligheid of de slang onderdeel uitmaakt van de tankauto of de tank met de chemisch (gevaarlijke) stof. Als de slang losschiet (enkelvoudige fout) van de tank of van de tankwagen, kunnen er chemische stoffen vrijkomen. Het tanksysteem moet zodanig uitgevoerd zijn dat een enkelvoudige fout niet kan leiden tot ongevallen/incidenten.
Een pompinstallatie die na 1995 is opgebouwd op een tankwagen moet voldoen aan de Machinerichtlijn. Mogelijk kan de installatie of tank onder de richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG) vallen. Losse drukvaten (gasflessen e.d.) kunnen vallen onder de richtlijn voor transporteerbare drukapparatuur (1999/36/EG). Indien de pomp elektrisch is aangedreven is ook de EMC-richtlijn () van toepassing. Afhankelijk van de aard van de te verpompen stoffen kan daarnaast de richtlijn ATEX (94/9/EG) van toepassing zijn.

Op het moment dat de tankoverslag plaatsvindt op een bedrijf met grote hoeveelheden stoffen is ook de SEVESO II Richtlijn 96/82/EG van toepassing.

Zie ook de relevante PGS bladen: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon
Fusacon B.V., Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein
E :  
info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520
W : 
www.fusacon.nl