PL en SIL; misverstand nummer 1: “SIL is alleen voor machines in de procesindustrie.”

Ontwikkelingen zoals elektronica- en software voor de veiligheidsfuncties in een machinebesturing hebben ertoe geleid dat de norm EN 954-1 uit 1996 niet meer voldoet en eindigt te bestaan op 31 december 2011!

Daarom zijn er voor de machinesector twee nieuwe normen opgesteld. In 2005 is de EN 62061 aangenomen en een jaar later de EN-ISO 13849-1, die respectievelijk het veiligheidsniveau classificeren in een ‘safety integrity level’ (SIL) en een ‘performance level’ (PL). Beide normen zijn geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Het misverstand:

Een veel gehoorde statement van zowel leveranciers als ook adviseurs: “De SIL norm vindt zijn oorsprong in de procesindustrie en is vooral bedoeld voor bedrijven die machines leveren in de procesindustrie.” Op het moment dat je niet levert aan de procesindustrie is het veel logischer en beter om de PL norm toe te passen.
Maar hoe zit het nu werkelijk? Klik hier om verder te lezen. Bron: www.fusacon.nl