‘Personeel betrekken is de sleutel tot talent aanwerven in de toekomst’

Volgens een recente studie van Michael Page Recruitment Office gebruikt 36% van de bedrijven hun werknemers om nieuw talent te werven. “Als een medewerker succesvol is op het werk, zal hij of zij zijn of haar enthousiasme delen met vrienden en in zijn of haar professionele netwerk. Deze aanpak leidt tot rekrutering”, aldus Executive Director Grégory Renardy.

In de afgelopen jaren zijn de trends op het gebied van werving en selectie aanzienlijk veranderd. Waar voorheen werkstabiliteit en salaris de belangrijkste selectiecriteria waren voor potentiële kandidaten, willen ze nu hun rol in het bedrijf begrijpen en zich persoonlijk in hun werk kunnen ontplooien.

Mensen willen de impact van ‘hun’ bedrijf op de lokale gemeenschap, de wereld en de toekomst begrijpen. Ecologische -en liefdadigheidswaarden worden steeds belangrijker. Menselijke waarden spelen ook een belangrijke rol: zowel de waarden die betrekking hebben op werknemers als die van het management (samenwerking, persoonlijke ondersteuning, erkenning, vrijheid in besluitvorming, enzovoorts.)

Social media

Tegenwoordig zijn sociale media het belangrijkste kanaal voor de verspreiding van waarden, bijvoorbeeld door video’s over de waarden van het bedrijf. Deze toenemende nadruk op waarden leidt zelfs tot de creatie van nieuwe functies binnen een bedrijf. Er zijn bijvoorbeeld mensen die enkel verantwoordelijk zijn voor de identificatie van waarden, de implementatie ervan binnen de onderneming en de interne en externe communicatie.

Medewerkers zijn de beste ambassadeurs

Het fenomeen werknemer-ambassadeur ondergaat volgens Renardy ‘een ware transformatie’. Het gebruik van sociale netwerken zijn daarin een belangrijke factor, omdat die het snelste en meest directe communicatiekanaal zijn tussen een medewerker en zijn of haar netwerk van kennissen. "Als een medewerker gelooft in de waarden van zijn bedrijf en enthousiast is over zijn werk, wordt hij een echte ambassadeur voor zijn bedrijf. Zij zijn de beste recruiters. Ze zullen hun enthousiasme delen met hun vrienden en in hun professionele netwerk, wat een unieke rekrutering mogelijk maakt. Het biedt ook toegang tot relevantere kandidaten en de juiste persoonlijkheid voor het team en het bedrijf, omdat de aanbevelingen vaak persoonlijk zijn. Dit is een sterke garantie voor de kwaliteit van de kandidaat."

Waardevolle kritiek

Aan de andere kant kan een medewerker-ambassadeur een goede feedback zijn voor leidinggevenden over wat goed en minder goed werkt in het bedrijf. Dit leidt ertoe dat steeds meer bedrijven rekening houden met de feedback van hun werknemers om hun tevredenheid, betrokkenheid en inzet beter te begrijpen. Het management van vandaag is collaboratief. Wij merken op dat bedrijven niet aarzelen om hun werknemers te raadplegen om bepaalde waarden te corrigeren en mogelijke problemen te voorkomen. De communicatie tussen werkgever en werknemer is daardoor aanzienlijk verbeterd, waardoor iedereen meer betrokken is bij de lange-termijnontwikkeling van een bedrijf.

www.michaelpage.nl